Există de lucru pentru fiecare

  Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. (Romani 14:12)

  Urmareste versiunea video aici.

  Dumnezeu a dat fiecărui om o anumită lucrare de făcut. El nu a lăsat lucrările spirituale ale bisericii doar în mâna pastorului. Nu este nici spre binele pastorului, nici al membrilor bisericii ca de moștenirea Domnului să se ocupe doar pastorul. Fiecare membru are o lucrare de făcut, astfel ca întreg trupul să poată fi păstrat în stare sănătoasă. Noi suntem toți mădulare ale aceluiași trup și fiecare membru trebuie să-și facă partea sa în folosul celorlalți. Nu toți membrii au aceeași slujbă de făcut. Așa cum mădularele trupului nostru fizic sunt conduse de cap, la fel, ca membri ai trupului spiritual, noi trebuie să ne supunem îndrumărilor lui Hristos, adevăratul cap al bisericii.

  Pastorul și membrii bisericii trebuie să fie una în lucrarea de zidire a bisericii și pentru prosperitatea ei. Oricine este un adevărat soldat în armata Domnului va fi un lucrător serios, sincer și eficient, făcându-și partea pentru înaintarea Împărăției lui Hristos. (…)

  Mulți membri ai bisericii au fost lipsiți de experiența pe care ar fi putut s-o aibă, deoarece ei erau convinși că pastorul trebuie să facă toată lucrarea și să ducă toate poverile. Fie poverile au fost îngrămădite asupra pastorului, fie acesta și-a asumat îndatoririle care trebuiau îndeplinite de membrii bisericii. Pastorul trebuie să-i ia pe slujbașii și membrii bisericii în grija sa și să-i învețe cum să lucreze pentru Domnul. În acest fel, el nu va trebui să îndeplinească singur toată lucrarea și, în același timp, biserica va avea de câștigat mai mult decât dacă el s-ar fi străduit să facă singur toată lucrarea și să-i oprească pe membri să-și facă partea pe care Domnul le-a desemnat-o lor.

  Povara bisericii trebuie distribuită între membrii acesteia, astfel ca fiecare să devină un lucrător înțelept pentru Domnul. În general, există multă forță nefolosită în bisericile noastre. Mulți au mâini și inimi doritoare de a face ceva, însă ei nu sunt încurajați să-și pună energiile la lucru. Înțelepciunea de a ne adapta în situații particulare, tăria de a acționa în caz de urgență sunt dobândite prin punerea la lucru a talanților pe care Domnul ni i-a dat și prin experiența câștigată prin lucrare personală. – Review and Herald, 9 iulie 1895

  Există de lucru pentru fiecare - 2019. Dumnezeu a dat fiecărui om o anumită lucrare de făcut. El nu a lăsat lucrările spirituale ale bisericii doar în mâna pastorului. Nu este nici spre binele pastorului, nici al membrilor bisericii ca de moștenirea Domnului să se ocupe doar pastorul. Fiecare membru are o lucrare de făcut, astfel ca întreg trupul să poată fi păstrat în stare sănătoasă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Publicate astăzi

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  De ce îți este frică?

  nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu...

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”