Vrăjmășia, darul lui Dumnezeu

  Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. (Geneza 3:15)

  Urmărește versiunea video aiciaici.

  În această primă profeție conținută în Scriptură se găsește vestirea mântuirii. Deși o parte a sentinței a fost pronunțată asupra șarpelui, aceasta a fost rostită în auzul primilor noștri părinți și, de aceea, ea trebuie privită ca o făgăduință. În timp ce anunță războiul dintre Satana și omenire, aceasta declară că puterea marelui vrăjmaș va fi în cele din urmă zdrobită.

  Adam și Eva stăteau în fața Dumnezeului lor ca nelegiuiți, așteptând sentința pe care o atrăsese călcarea Legii. Dar înainte ca să audă despre spini și pălămidă, despre necazurile și durerile care urmau să fie partea lor și despre țărâna în care aveau să se întoarcă, ei au ascultat cuvinte care cu siguranță le-au inspirat speranță. Deși trebuiau să sufere din cauza puterii vrăjmașului lor, ei puteau privi înainte spre biruința finală.

  Dumnezeu declară: „Vrăjmășie voi pune.” Această vrăjmășie este pusă în mod supranatural și nu este întreținută în mod natural. Când Adam și Eva au păcătuit, natura lor a devenit păcătoasă și ei erau în armonie, nu în dușmănie, cu Satana. Trufașul uzurpator, după ce reușise să-i ademenească pe primii noștri părinți, așa cum reușise cu o parte dintre îngeri, conta pe faptul că avea asigurată supunerea acestora și cooperarea lor în toate acțiunile lui împotriva guvernării cerului. Nu exista dușmănie între el și îngerii căzuți. Orice discordie ar fi existat între ei, toți erau uniți ca niște benzi de oțel în opoziția și ura lor împotriva lui Dumnezeu. Însă când a auzit că sămânța femeii avea să zdrobească capul șarpelui, Satana a știut că, deși avusese succes în a corupe natura umană și a o asimila propriei sale naturi, totuși, printr-un proces necunoscut, tainic, Dumnezeu avea să le redea oamenilor puterea pe care o pierduseră și să-i facă în stare să se împotrivească și să-l învingă pe cel care-i cucerise.

  Harul pe care Domnul Hristos îl implantează în suflet este cel care creează vrăjmășia împotriva lui Satana. Fără acest har, am continua să fim captivi ai lui Satana, servitori oricând gata să-i îndeplinim porunca. Noul principiu din suflet creează conflict în locul în care până atunci fusese pace. Puterea pe care ne-o dă Domnul Hristos ne face în stare să ne împotrivim și să rezistăm tiranului și uzurpatorului. Ori de câte ori oamenii urăsc păcatul în loc să-l iubească, atunci când ei se împotrivesc și biruiesc acele patimi care îi stăpâneau, intră în acțiune un principiu care vine cu totul de sus. – Review and Herald, 18 iulie 1882

  Vrăjmășia, darul lui Dumnezeu - 2019. Harul pe care Domnul Hristos îl implantează în suflet este cel care creează vrăjmășia împotriva lui Satana. Fără acest har, am continua să fim captivi ai lui Satana, servitori oricând gata să-i îndeplinim porunca.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...