Experiența iertării

  Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? (Mica 7:18)

  Urmărește versiunea video aici.

  Avem nevoie de mai multă credință în Domnul Isus Hristos. Trebuie ca El să fie prezent în viața noastră de fiecare zi. Atunci vom avea pace și bucurie și vom cunoaște din proprie experiență semnificația cuvintelor Sale: „Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui” (Ioan 15:10). Credința noastră trebuie să revendice făgăduința că noi rămânem în dragostea lui Isus.

  Ne sunt acordate ocazii prețioase ca să fim o binecuvântare pentru alții, întărindu-le credința și încurajându-i în virtutea luminii cerești care strălucește în propriile noastre suflete. Putem aduna pentru propriul folos raze prețioase de speranță, voioșie și pace, bucurie deplină și, făcând astfel, îi putem ajuta pe toți cei cu care avem de-a face. În loc să întărim necredința și îndoiala, noi vom inspira speranță.

  Este privilegiul tuturor celor care se supun condițiilor să aibă o credință născută din experiență, să știe pentru ei înșiși că iertarea este acordată pentru orice păcat. Dumnezeu a promis că, dacă ne mărturisim păcatele, El ne va ierta și ne va curăți de orice nelegiuire. Dă la o parte necredința. Dă la o parte suspiciunea că aceste promisiuni nu sunt pentru tine. Ele sunt pentru fiecare păcătos care se pocăiește, și Dumnezeu este dezonorat dacă nu ai credință. Fie ca cei ce sunt stăpâniți de îndoială să creadă pe deplin cuvintele lui Isus, și de atunci înainte ei se vor bucura de binecuvântarea luminii. (…)

  Noi Îl ținem pe Mântuitorul nostru mult prea departe de noi în viața de fiecare zi. Trebuie ca El să locuiască cu noi ca prieten de încredere, mult onorat. Trebuie să Îl consultăm în orice subiect. Trebuie să-I spunem Lui despre fiecare necaz prin care trecem și, în felul acesta, să dobândim putere să învingem ispita.

  Ce I-am putea cere lui Dumnezeu mai mult decât ne-a dat? Oh, dragostea, infinita dragoste a Domnului nostru binecuvântat, sacrificiu suprem pentru noi! Ce bucurie ar trebui să cuprindă inimile creștinilor și ce expresii de recunoștință ar trebui să iasă de pe buzele lor pentru faptul că, prin sângele Domnului Isus, este posibil să câștigăm iubirea lui Dumnezeu și să fim una cu El! Prin credința în Fiul, noi vom fi ascultători de toate poruncile Tatălui și vom avea viață prin Domnul Isus Hristos.

  Domnul Hristos este nădejdea și adăpostul nostru. Neprihănirea Sa este atribuită doar celui ascultător. Să acceptăm acest lucru prin credință, astfel ca Tatăl să nu găsească în noi niciun păcat. – Review and Herald, 21 septembrie 1886

  Experiența iertării - 2019. Ce bucurie ar trebui să cuprindă inimile creștinilor și ce expresii de recunoștință ar trebui să iasă de pe buzele lor pentru faptul că, prin sângele Domnului Isus, este posibil să câștigăm iubirea lui Dumnezeu și să fim una cu El!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Luați-vă timp!

  Îi așezăm azi, Doamne, pe dragii noștri copii și nepoți în mâna Ta, spre binecuvântare! PROVOCARE: Fă-ți timp, chiar acum, pentru copii și nepoți! „Treaba poate aștepta până ce îi arăți copilului curcubeul, dar curcubeul nu așteaptă până ce termini treaba” (Patricia Clafford).

  Investește în copiii și nepoții tăi!

  Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie „cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor. PROVOCARE: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Publicate astăzi

  Cinci seturi maximum

  Oricât ți s-ar părea că Diavolul mai are putere, oricât ai avea impresia că el încă mai poate câștiga ceva, ține minte că, odată cu jertfa de pe Golgota, Satana este un dușman învins. El a fost izolat aici pe pământ și aici va sfârși după ce va fi judecat în fața universului întreg. Oricât ar vrea el să ne temem de puterile lui, să știi că el este mai slab decât orice copil care se pleacă pe genunchi și se roagă în numele Mântuitorului Isus. Prin forțele noastre putem să fim oricând învinși, dar în puterea și cu ocrotirea Domnului nostru, niciodată.

  Cea mai dragă mamă

  Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binecuvântări. Casa mi-este binecuvântată. Eu sunt binecuvântată și foarte favorizată de Dumnezeul Preaînalt. Mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântarea mamelor noastre!

  Calea răbdării

  Cu toții avem nevoie de o doză în plus de răbdare. Așadar, dacă treci prin dificultăți, probleme, greutăți, gândește-te numai că aceasta poate fi cea mai bună oportunitate de a-ți întări răbdarea. În cele din urmă, când încercarea este depășită, noi sfârșim prin a avea caracterul lui Isus.

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...