Experiența iertării

  Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? (Mica 7:18)

  Urmărește versiunea video aici.

  Avem nevoie de mai multă credință în Domnul Isus Hristos. Trebuie ca El să fie prezent în viața noastră de fiecare zi. Atunci vom avea pace și bucurie și vom cunoaște din proprie experiență semnificația cuvintelor Sale: „Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui” (Ioan 15:10). Credința noastră trebuie să revendice făgăduința că noi rămânem în dragostea lui Isus.

  Ne sunt acordate ocazii prețioase ca să fim o binecuvântare pentru alții, întărindu-le credința și încurajându-i în virtutea luminii cerești care strălucește în propriile noastre suflete. Putem aduna pentru propriul folos raze prețioase de speranță, voioșie și pace, bucurie deplină și, făcând astfel, îi putem ajuta pe toți cei cu care avem de-a face. În loc să întărim necredința și îndoiala, noi vom inspira speranță.

  Este privilegiul tuturor celor care se supun condițiilor să aibă o credință născută din experiență, să știe pentru ei înșiși că iertarea este acordată pentru orice păcat. Dumnezeu a promis că, dacă ne mărturisim păcatele, El ne va ierta și ne va curăți de orice nelegiuire. Dă la o parte necredința. Dă la o parte suspiciunea că aceste promisiuni nu sunt pentru tine. Ele sunt pentru fiecare păcătos care se pocăiește, și Dumnezeu este dezonorat dacă nu ai credință. Fie ca cei ce sunt stăpâniți de îndoială să creadă pe deplin cuvintele lui Isus, și de atunci înainte ei se vor bucura de binecuvântarea luminii. (…)

  Noi Îl ținem pe Mântuitorul nostru mult prea departe de noi în viața de fiecare zi. Trebuie ca El să locuiască cu noi ca prieten de încredere, mult onorat. Trebuie să Îl consultăm în orice subiect. Trebuie să-I spunem Lui despre fiecare necaz prin care trecem și, în felul acesta, să dobândim putere să învingem ispita.

  Ce I-am putea cere lui Dumnezeu mai mult decât ne-a dat? Oh, dragostea, infinita dragoste a Domnului nostru binecuvântat, sacrificiu suprem pentru noi! Ce bucurie ar trebui să cuprindă inimile creștinilor și ce expresii de recunoștință ar trebui să iasă de pe buzele lor pentru faptul că, prin sângele Domnului Isus, este posibil să câștigăm iubirea lui Dumnezeu și să fim una cu El! Prin credința în Fiul, noi vom fi ascultători de toate poruncile Tatălui și vom avea viață prin Domnul Isus Hristos.

  Domnul Hristos este nădejdea și adăpostul nostru. Neprihănirea Sa este atribuită doar celui ascultător. Să acceptăm acest lucru prin credință, astfel ca Tatăl să nu găsească în noi niciun păcat. – Review and Herald, 21 septembrie 1886

  Experiența iertării - 2019. Ce bucurie ar trebui să cuprindă inimile creștinilor și ce expresii de recunoștință ar trebui să iasă de pe buzele lor pentru faptul că, prin sângele Domnului Isus, este posibil să câștigăm iubirea lui Dumnezeu și să fim una cu El!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Publicate astăzi

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Aromoterapia

  Pune în practică astăzi acest principiu de răspândire a parfumului de sfat bun sau pur şi simplu îndreaptă-ţi urechea să asculţi un prieten. Rezultatul ar putea fi mult mai bun decât te aştepţi.

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...