Tari în Hristos

  Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16)

  Urmărește versiunea video aici.

  Mântuitorul nostru a reprezentat cerințele Sale ca fiind asemenea unui jug, iar viața creștinului, ca fiind una în care trebuie purtate poveri. Totuși, punându-le în contrast pe acestea cu puterea plină de cruzime a lui Satana și cu poverile impuse de păcat, El declară: „Jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară” (Matei 11:30).

  Când încercăm să trăim viața de creștin, să-i îndeplinim responsabilitățile și datoriile fără a-L avea pe Domnul Hristos ca ajutor, jugul ne va roade, iar sarcina va fi insuportabil de grea. Însă Domnul Isus nu dorește ca noi să facem acest lucru. El le spune celor trudiți și împovărați: „Veniți la Mine… și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). „Învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:29). Aici este descoperit secretul acelei odihne pe care Domnul Hristos promite să o dea. Trebuie să posedăm blândețea spiritului și vom găsi pace în El.

  Mulți pretind că au venit la Hristos în timp ce se agață tot de propriile lor căi, care sunt ca un jug dureros. Egoismul, iubirea de lume și alte păcate îndrăgite le distrug pacea și bucuria. Dragul meu creștin, adu-ți aminte că tu ești în serviciul lui Hristos. Oricare ar fi povara sau crucea ta, poart-o în numele lui Isus; du-o în puterea Sa. El a promis că jugul Său este bun și povara Lui este ușoară, și eu Îl cred. Am pus la probă adevărul cuvintelor Sale.

  Cei care sunt nestatornici, nerăbdători, nemulțumiți de greutatea grijilor și răspunderilor caută să-și ducă poverile fără ajutorul Domnului Isus. Dacă El ar fi alături de ei, lumina prezenței Sale ar risipi orice nor, iar ajutorul brațului Său puternic ar ușura orice povară. (…)

  În fiecare faptă a vieții, creștinii trebuie să caute să-L reprezinte pe Domnul Hristos – să facă astfel ca slujirea Lui să pară atrăgătoare. Fie ca roada Duhului să se manifeste prin bunătate, blândețe, răbdare, bucurie și dragoste.

  Dragostea pentru Isus va fi văzută, va fi simțită. Ea nu poate fi ascunsă. Ea exercită o putere minunată. Face din cel timid un curajos, din cel leneș un harnic, din cel neștiutor un înțelept. Iubirea pentru Hristos nu se va lăsa înspăimântată de necazuri și nici nu va fi îndepărtată de la datorie dacă este blamată. – Review and Herald, 29 noiembrie 1887

  Tari în Hristos - 2019. În fiecare faptă a vieții, creștinii trebuie să caute să-L reprezinte pe Domnul Hristos – să facă astfel ca slujirea Lui să pară atrăgătoare. Fie ca roada Duhului să se manifeste prin bunătate, blândețe, răbdare, bucurie și dragoste.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...