Greoi la învățare

  În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. (Ioan 1:4-5)

  Urmărește ediția video aici.

  Domnul Hristos era temelia întregului sistem iudaic de închinare, acesta fiind umbra realității vii – manifestarea lui Dumnezeu în Hristos. Prin sistemul de jertfe, toți puteau vedea personalitatea lui Hristos și puteau să-L aștepte cu nerăbdare pe divinul lor Mântuitor. Însă când El a apărut înaintea lor ca reprezentant al Dumnezeului nevăzut – căci în „El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii” –, ei nu au fost în stare să-I vadă caracterul divin din cauza lipsei lor de spiritualitate. Profeții lor le preziseseră că El avea să vină ca Eliberator… Însă, chiar dacă misiunea și caracterul Lui fuseseră atât de clar descrise, deși a venit la ai Săi, ai Săi nu L-au primit. Uneori divinitatea scânteia prin umanitate – slava străbătea prin omenesc – iar ucenicii Îi aduceau laude. Însă doar după ce Hristos S-a suit la Tatăl Său și când S-a coborât Duhul Sfânt peste ei, ucenicii au ajuns să aprecieze pe deplin caracterul și misiunea Domnului Hristos. După botezul cu Duhul Sfânt, ei au început să-și dea seama că fuseseră în prezența Domnului vieții și al slavei. Pe măsură ce Duhul Sfânt le aducea aminte cuvintele Domnului Hristos, ei au început să priceapă profețiile, să înțeleagă minunile extraordinare pe care le făcuse El. După ce s-au trezit la realitatea faptului că Hristos fusese printre ei, propria lor persoană li se părea cu mult mai neînsemnată decât înainte de a-și da seama de acest lucru. Nu se plictiseau niciodată să repete fiecare lucru pe care-l observau că are legătură cu cuvintele și lucrările Sale. Pe măsură ce-și aminteau lecțiile din învățăturile Sale pe care le înțeleseseră doar vag când se aflaseră în prezența Lui, dar care acum le apăreau ca o revelație proaspătă, erau cuprinși adesea de remușcări gândindu-se la nesăbuința, necredința și neînțelegerea lor. Scripturile au devenit o carte nouă pentru ei.

  Ucenicii și-au adus aminte că Domnul Hristos spusese: „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Cuvântul avea să le fie călăuză și îndrumare. Pe măsură ce ucenicii cercetau cărțile lui Moise și ale profeților care dădeau mărturie despre Domnul Hristos, ei au fost aduși în părtășie cu Divinitatea și au început să învețe altfel de la marele lor Învățător, care Se înălțase la cer pentru a încheia lucrarea pe care o începuse pe pământ. – Review and Herald, 23 aprilie 1895

  Greoi la învățare - 2019. Pe măsură ce ucenicii cercetau cărțile lui Moise și ale profeților care dădeau mărturie despre Domnul Hristos, ei au fost aduși în părtășie cu Divinitatea și au început să învețe altfel de la marele lor Învățător, care Se înălțase la cer pentru a încheia lucrarea pe care o începuse pe pământ.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...