Marele izvor de adevăr

  Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29)

  Urmărește ediția video aici.

  Domnul Hristos este autorul adevărului. Orice concept strălucitor, orice gând înțelept, fiecare capacitate sau talent omenesc este darul lui Hristos. El nu a împrumutat idei de la oameni, căci în El își au originea toate lucrurile. Însă când a venit pe pământ, El a găsit nestematele prețioase ale adevărului pe care le încredințase neamului omenesc îngropate toate în superstiții și tradiții. Adevăruri de importanță vitală fuseseră amplasate într-un cadru al erorii pentru a sluji planului arhiamăgitorului. Părerilor omenești, celor mai populare puncte de vedere ale oamenilor li se dădea aparența de adevăr și acestea erau prezentate ca fiind nestemate autentice ale cerului, demne de atenție și reverență. Însă Domnul Hristos a dat la o parte teoriile greșite de orice fel. Nimeni în afară de Răscumpărătorul lumii nu avea puterea de a prezenta adevărul în curăția sa inițială, fără erorile pe care Satana le tot acumulase pentru a nu se vedea frumusețea cerească.

  Unele dintre adevărurile pe care le-a rostit Domnul Hristos erau familiare oamenilor. Ei le auziseră de pe buzele preoților și conducătorilor și ale oamenilor învățați, însă toate acestea erau clar gândurile lui Hristos. El le dăduse oamenilor responsabilitatea de a le transmite lumii. Cu fiecare ocazie, El a proclamat un adevăr special pe care îl considera potrivit pentru nevoile ascultătorilor Săi, chiar dacă idei legate de acesta mai fuseseră exprimate înainte sau nu.

  Lucrarea lui Hristos consta în a lua adevărul de care oamenii duceau lipsă, a-l separa de eroare și a-l prezenta neafectat de superstițiile lumii, astfel ca oamenii să-l poată accepta datorită valorii sale intrinseci și veșnice. El a risipit ceața îndoielii, astfel ca adevărul să poată fi revelat, și a răspândit raze distincte de lumină în întunericul din inimile oamenilor. El a așezat adevărul în contrast clar cu minciuna, astfel ca oamenii să-l poată vedea clar ca fiind adevărul. Însă cât de puțini apreciau valoarea lucrării pe care o făcea Domnul Hristos! Cât de puțini din zilele noastre au o concepție justă cu privire la lecțiile pe care El le-a dat ucenicilor Săi!

  El S-a dovedit a fi Calea, Adevărul și Viața. El a căutat să atragă mintea oamenilor de la plăcerile trecătoare ale vieții la realitățile nevăzute și veșnice. Perspectiva cu privire la lucrurile cerești nu îi împiedică pe oameni să-și împlinească datoriile acestei vieți, ci mai degrabă îi ajută să fie mai eficienți și credincioși. – Review and Herald, 7 ianuarie 1890

  Marele izvor de adevăr - 2019. Hristos a așezat adevărul în contrast clar cu minciuna, astfel ca oamenii să-l poată vedea clar ca fiind adevărul. Însă cât de puțini apreciau valoarea lucrării pe care o făcea Domnul Hristos! Cât de puțini din zilele noastre au o concepție justă cu privire la lecțiile pe care El le-a dat ucenicilor Săi!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...