Curățirea Templului

  Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. (Luca 19:46)

  Urmărește versiunea video aici.

  Oare de ce a fost stârnită indignarea Domnului Hristos atunci când a intrat în curțile templului? Ochii Săi au cuprins întreaga scenă și El a văzut în aceasta dezonorarea lui Dumnezeu și oprimarea oamenilor. El a auzit mugetele boilor, behăitul oilor și altercațiile dintre cei care cumpărau și cei care vindeau. În curțile lui Dumnezeu, înșiși preoții și conducătorii erau implicați în negustorie… Odată ce atenția le era îndreptată asupra Lui, ei nu-și mai puteau retrage privirea de la fața Lui, căci era ceva în înfățișarea Lui care îi impresiona și îi înspăimânta. Cine era El? Un galileean umil, fiul unui tâmplar care lucrase în meseria Lui alături de tatăl Său, însă în timp ce Îl priveau, ei aveau simțământul că se aflau ca acuzați în fața barei de judecată.

  Domnul Hristos îi văzuse pe cei săraci, pe cei în suferință și pe cei întristați înspăimântați, deoarece nu aveau suficienți bani pentru a cumpăra măcar un porumbel pentru jertfă. Cei orbi, cei șchiopi, cei surzi și cei în suferință erau deznădăjduiți pentru că doreau din toată inima să aducă o jertfă pentru păcatele lor, însă prețurile erau atât de mari, încât ei nu și le permiteau. Pentru ei părea că nu există nicio șansă ca păcatele să le fie iertate. (…)

  Când Domnul Hristos i-a alungat pe cei care vindeau porumbei, El le-a spus: „Ridicați acestea de aici.” El nu a scos porumbeii afară, așa cum făcuse cu boii și oile. Oare de ce? Pentru că acestea erau singurele jertfe ale săracilor. El le cunoștea nevoile și, în timp ce vânzătorii erau izgoniți din templu, cei în suferință și cei nevoiași erau lăsați în acele curți.

  Însă preoții și conducătorii, după ce și-au revenit din spaimă, și-au spus: „Ne vom întoarce și-L vom întreba cu ce autoritate a îndrăznit să ne alunge din templu.”

  Însă ce scenă au putut vedea ochii lor pe când intrau iarăși în curțile templului! Domnul Hristos slujea celor săraci, celor în suferință și celor întristați… El adusese alinare celor suferinzi. El îi luase pe micuți în brațele Sale și îi binecuvântase, astfel ca boala și suferința să nu îi afecteze. El le redase orbilor vederea, surzilor auzul, le dăduse sănătate celor bolnavi și mângâiere celor întristați.

  El făcuse exact lucrarea care fusese profetizată că o va face Mesia. – Review and Herald, 27 august 1895

  Curățirea Templului - 2019. Domnul Hristos slujea celor săraci, celor în suferință și celor întristați… El adusese alinare celor suferinzi. El îi luase pe micuți în brațele Sale și îi binecuvântase, astfel ca boala și suferința să nu îi afecteze.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...