Domnul Isus, împlinirea profeției

  Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. (Ioan 5:46)

  Pentru versiunea video, click aici.

  Domnul Isus vorbea cu putere și dovedea o profunzime a cunoașterii care o întrecea cu mult pe cea a celor mai învățați cărturari și rabini. Era evident că El deținea o cunoaștere deplină a Scripturilor Vechiului Testament și prezenta adevărul fără a-l amesteca cu cuvintele și învățăturile oamenilor. Vechile adevăruri ajungeau la urechile lor ca o nouă revelație.

  Domnul Isus Își prezenta lecțiile înaintea oamenilor, dar El nu obișnuia să revendice pretenții cu privire la înalta Sa autoritate. El a venit să salveze lumea pierdută, iar cuvintele și faptele Sale, întreaga Lui viață trăită ca om trebuiau să vorbească despre divinitatea Lui. El a lăsat ca demnitatea Lui, viața Lui, cursul acțiunilor Sale să dea mărturie oamenilor că El împlinea lucrările lui Dumnezeu. El lăsa pe seama lor să tragă concluziile referitoare la susținerile Sale în timp ce le prezenta profețiile cu privire la Sine. El îi îndruma să cerceteze Scripturile, pentru că era esențial ca ei să interpreteze corect misiunea și lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Domnul Isus a atras atenția asupra faptului că El împlinea profețiile care fuseseră date până atunci de oameni sfinți, mișcați de Duhul Sfânt. El a arătat deschis că aceștia au scris despre El și făcea ca razele clare ale luminii profeției să lumineze cuvintele și lucrările Lui. În lucrarea Lui, El S-a ridicat ca unul care se distingea total de orice alt învățător. El Însuși fusese Cel care-i inspirase pe profeți să scrie despre El. Lucrarea vieții Sale fusese plănuită în sfaturile cele veșnice ale cerurilor înainte de întemeierea lumii. Viața Lui era lumina lumii, iar El Și-a prezentat-o înaintea oamenilor pentru ca ei, prin credință, să o poată apuca și să devină una cu El.

  Deși prezenta adevărul infinit, El a lăsat nespuse multe lucruri dintre cele pe care le-ar fi putut spune deoarece nici chiar ucenicii Lui nu le-ar fi putut înțelege. El a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Sarcina principală a învățăturii Sale era ascultarea de poruncile lui Dumnezeu care avea să lucreze transformarea caracterului și să imprime excelența morală, modelând sufletul după asemănarea divină. Domnul Hristos a fost trimis pe pământ pentru a-L reprezenta în caracter pe Dumnezeu. Domnul Isus era dătătorul vieții, Învățătorul trimis de Dumnezeu pentru a oferi mântuirea unei lumi pierdute și pentru a ne salva în ciuda tuturor ispitelor lui Satana și a minciunilor sale amăgitoare. El Însuși era Evanghelia. În învățăturile Sale, El a prezentat cu claritate marele plan întocmit pentru răscumpărarea neamului omenesc. – Review and Herald, 7 iulie 1896

  Domnul Isus, împlinirea profeției - 2019. Sarcina principală a învățăturii lui Hristos era ascultarea de poruncile lui Dumnezeu care avea să lucreze transformarea caracterului și să imprime excelența morală, modelând sufletul după asemănarea divină.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  Protecție Divină

  Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și pînă în veac....

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!