Domnul Isus, împlinirea profeției

  Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. (Ioan 5:46)

  Pentru versiunea video, click aici.

  Domnul Isus vorbea cu putere și dovedea o profunzime a cunoașterii care o întrecea cu mult pe cea a celor mai învățați cărturari și rabini. Era evident că El deținea o cunoaștere deplină a Scripturilor Vechiului Testament și prezenta adevărul fără a-l amesteca cu cuvintele și învățăturile oamenilor. Vechile adevăruri ajungeau la urechile lor ca o nouă revelație.

  Domnul Isus Își prezenta lecțiile înaintea oamenilor, dar El nu obișnuia să revendice pretenții cu privire la înalta Sa autoritate. El a venit să salveze lumea pierdută, iar cuvintele și faptele Sale, întreaga Lui viață trăită ca om trebuiau să vorbească despre divinitatea Lui. El a lăsat ca demnitatea Lui, viața Lui, cursul acțiunilor Sale să dea mărturie oamenilor că El împlinea lucrările lui Dumnezeu. El lăsa pe seama lor să tragă concluziile referitoare la susținerile Sale în timp ce le prezenta profețiile cu privire la Sine. El îi îndruma să cerceteze Scripturile, pentru că era esențial ca ei să interpreteze corect misiunea și lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Domnul Isus a atras atenția asupra faptului că El împlinea profețiile care fuseseră date până atunci de oameni sfinți, mișcați de Duhul Sfânt. El a arătat deschis că aceștia au scris despre El și făcea ca razele clare ale luminii profeției să lumineze cuvintele și lucrările Lui. În lucrarea Lui, El S-a ridicat ca unul care se distingea total de orice alt învățător. El Însuși fusese Cel care-i inspirase pe profeți să scrie despre El. Lucrarea vieții Sale fusese plănuită în sfaturile cele veșnice ale cerurilor înainte de întemeierea lumii. Viața Lui era lumina lumii, iar El Și-a prezentat-o înaintea oamenilor pentru ca ei, prin credință, să o poată apuca și să devină una cu El.

  Deși prezenta adevărul infinit, El a lăsat nespuse multe lucruri dintre cele pe care le-ar fi putut spune deoarece nici chiar ucenicii Lui nu le-ar fi putut înțelege. El a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Sarcina principală a învățăturii Sale era ascultarea de poruncile lui Dumnezeu care avea să lucreze transformarea caracterului și să imprime excelența morală, modelând sufletul după asemănarea divină. Domnul Hristos a fost trimis pe pământ pentru a-L reprezenta în caracter pe Dumnezeu. Domnul Isus era dătătorul vieții, Învățătorul trimis de Dumnezeu pentru a oferi mântuirea unei lumi pierdute și pentru a ne salva în ciuda tuturor ispitelor lui Satana și a minciunilor sale amăgitoare. El Însuși era Evanghelia. În învățăturile Sale, El a prezentat cu claritate marele plan întocmit pentru răscumpărarea neamului omenesc. – Review and Herald, 7 iulie 1896

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...