Mântuitorul înălțat

  Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (Ioan 3:14-15)

  Pentru versiunea video, click aici.

  Domnul Hristos Și-a început cu umilință lucrarea de ridicare a neamului omenesc decăzut. Ocolind marile cetăți și renumitele centre de învățătură, El Și-a stabilit căminul în umilul și obscurul sat Nazaret. În acest loc, din care se spunea că nu ar putea ieși ceva bun, Mântuitorul lumii a petrecut cea mai mare parte a vieții Sale lucrând în meseria Sa ca tâmplar. Casa Lui se afla printre ale celor săraci; familia Lui nu se distingea prin învățătură, bogății sau poziție. Cât a fost pe pământ a mers pe cărarea pe care trebuiau să meargă cei săraci, cei neglijați și cei întristați, luând asupra Sa toate necazurile pe care aceștia trebuiau să le suporte.

  Iudeii se mândreau cu faptul că Mesia avea să vină ca rege, învingându-și dușmanii și călcându-i în picioare cu mânia Sa pe păgâni. Însă misiunea Domnului Hristos nu era aceea de a-i înălța pe oameni, alimentându-le mândria. El, umilul Nazarinean, ar fi putut arunca dispreț asupra mândriei lumii, căci El fusese comandantul oștilor cerești; însă El a venit în umilință, arătând că nu bogăția, poziția sau puterea sunt cele pe care le prețuiește Dumnezeul cerurilor, ci El onorează inima umilă, smerită, devenită nobilă prin puterea harului lui Hristos.

  Domnul Hristos Și-a încheiat viața de trudă și lepădare de sine în folosul nostru prin sacrificiul suprem… Domnul Hristos este Mântuitorul nostru viu. Astăzi, El stă la dreapta lui Dumnezeu ca avocat al nostru, mijlocind în favoarea noastră, și ne cheamă să privim la El ca să fim mântuiți. Însă a fost dintotdeauna scopul hotărât al ispititorului să ne facă să-L pierdem pe Domnul Isus din vedere ca să putem fi determinați să ne sprijinim pe brațul omenesc pentru ajutor și tărie; și el și-a îndeplinit scopul atât de bine, încât noi ne întoarcem privirea de la Isus, în care este toată nădejdea noastră de viață veșnică, și privim la semenii noștri, la oameni, pentru ajutor și călăuzire. (…)

  Așa cum șarpele a fost înălțat în pustie de către Moise pentru ca toți cei ce fuseseră mușcați de șerpii înfocați să privească la el și să trăiască, la fel și Fiul lui Dumnezeu trebuie să fie înălțat înaintea lumii de către slujitorii Săi. Domnul Hristos, și El răstignit, este solia pe care Dumnezeu dorește ca slujitorii Săi s-o facă să răsune în lungul și-n latul lumii. – Review and Herald, 29 septembrie 1896

  Mântuitorul înălțat - 2019. Așa cum șarpele a fost înălțat în pustie de către Moise pentru ca toți cei ce fuseseră mușcați de șerpii înfocați să privească la el și să trăiască, la fel și Fiul lui Dumnezeu trebuie să fie înălțat înaintea lumii de către slujitorii Săi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...