Rânduielile

  Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu. (Ioan 13:15)

  Pentru versiunea video, click aici.

  Simbolurile Casei Domnului sunt simple și clar de înțeles, iar adevărurile reprezentate de acestea sunt de cea mai profundă semnificație pentru noi. Instituind serviciul sacramental ca să ia locul Paștelui, Domnul Hristos a lăsat bisericii Sale un memorial al marelui Său sacrificiu pentru păcătoși. „Faceți lucrul acesta”, a spus El, „în amintirea Mea”. Acesta constituia punctul de trecere între două sisteme organizatorice și cele două mari sărbători ale acestora. Una avea să se încheie pentru totdeauna, iar cealaltă, pe care El tocmai o stabilise, avea să-i ia locul și să continue de-a lungul vremurilor, ca memorial al morții Sale.

  Împreună cu ceilalți ucenici, Iuda s-a împărtășit de pâinea și vinul care simbolizau trupul și sângele Domnului Hristos. Aceasta avea să fie ultima dată când Iuda era prezent între cei doisprezece; însă, ca să se împlinească Scriptura, el a plecat de la masa sacramentală, ultimul dar al lui Hristos pentru ucenicii Săi, pentru a-și duce la bun sfârșit lucrarea sa de trădare.

  Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți că Dumnezeu este prezent, este atât de aproape cu fiecare ocazie sacră de acest fel, la serviciul de spălare a picioarelor.

  Obiectivul acestui serviciu este de a ne readuce aminte umilința Domnului nostru și lecțiile pe care le-a dat El spălând picioarele ucenicilor Săi. Există în noi tendința de a ne socoti mai presus de frații și surorile noastre, de a lucra pentru noi înșine, de a ne sluji nouă înșine, de a căuta locurile cele mai înalte; și, adesea apar, pe seama unor lucruri banale, presupuneri rele și resentimente. Această rânduială ce precede Cina Domnului trebuie să dea la o parte toate aceste neînțelegeri, să ne scoată din egoismul nostru, să ne coboare de pe picioroangele înălțării de sine la umilința spiritului, care să ne conducă la a ne spăla picioarele unii altora.

  Rânduiala spălării picioarelor a fost special stabilită de Domnul Hristos și cu aceste ocazii, Duhul Sfânt este prezent pentru a fi martor și a pune sigiliul Său pe rânduiala Lui. El este prezent acolo pentru a convinge și pentru a înmuia inima. El îi adună pe credincioși laolaltă și îi face una în spirit. El îi face să simtă că Domnul Hristos este cu adevărat prezent ca să îndepărteze gunoiul care s-a acumulat pentru a despărți inimile copiilor lui Dumnezeu de El. – Review and Herald, 22 iunie 1897

  https://youtu.be/hqTsSfSnpZA

  Rânduielile - 2019. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți că Dumnezeu este prezent, este atât de aproape cu fiecare ocazie sacră de acest fel, la serviciul de spălare a picioarelor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...