Privind la Hristos

  Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)

  Pentru versiunea video, click aici.

  Prin puterea pe care ne-o dă Domnul Isus, noi putem fi „mai mult decât biruitori”. Însă noi nu putem produce această putere. O putem primi doar prin Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o perspectivă profundă asupra naturii Domnului Hristos și a tainei iubirii Sale, „care întrece orice cunoștință”. Trebuie să trăim sub razele calde, prietenoase ale Soarelui Neprihănirii. Doar compasiunea plină de iubire a Domnului Hristos, harul Său divin, atotputernicia Lui ne pot face în stare să-l înfrângem pe dușmanul nostru nemilos și să supunem opoziția din propriile noastre inimi. Care este tăria noastră? Bucuria în Domnul. Fie ca dragostea lui Hristos să ne umple inimile, și atunci vom fi pregătiți să primim puterea pe care o are pentru noi.

  Să-I mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binecuvântările pe care le avem. Dacă oamenii s-ar smeri înaintea lui Dumnezeu, conștientizând cât de nepotrivită este o atitudine de aroganță, dându-și seama de totala lor incapacitate de a face lucrarea care trebuie făcută pentru ca sufletele lor să poată fi curățite; dacă ar renunța la propria lor neprihănire, Domnul Hristos va locui în inimile lor. El va interveni direct cu mâna Lui pentru a face din ei ființe noi și Își va continua această lucrare până când o va desăvârși.

  Domnul Hristos nu va neglija niciodată lucrarea care a fost așezată în mâinile Sale. El va inspira în ucenicul hotărât conștientizarea stării de împotrivire, de păcătoșenie, de degradare a inimii asupra căreia lucrează El. Cei ce se pocăiesc cu adevărat învață cât de inutilă este îngâmfarea. Privind la Domnul Isus, comparându-și propriile caractere deficitare cu caracterul desăvârșit al Mântuitorului, ei nu pot decât să spună:

  „Neputând s-aduc nimic,
  Lângă crucea Ta azi pic.”

  Ei declară împreună cu profetul Isaia: „Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai Numele Tău Îl chemăm” (Isaia 26:12-13). – Review and Herald, 31 martie 1904

  https://youtu.be/d8demR4P5IE

  Privind la Hristos - 2019. Cei ce se pocăiesc cu adevărat învață cât de inutilă este îngâmfarea. Privind la Domnul Isus, comparându-și propriile caractere deficitare cu caracterul desăvârșit al Mântuitorului, ei nu pot decât să spună: „Neputând s-aduc nimic, Lângă crucea Ta azi pic.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...