Siguri în brațele lui Isus

  Oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc și ele vin după Mine… în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10:27-28)

  Urmărește versiunea video aici.

  Când a auzit cuvintele: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei”, Satana a știut că bărbaților și femeilor li se va da putere pentru a se împotrivi ispitelor sale. El și-a dat seama că pretenția sa de prinț al lumii nou-create avea să fie contestată, că va veni Unul a cărui lucrare va fi fatală pentru planurile lui răutăcioase și că el și îngerii lui aveau să fie învinși pentru totdeauna. Siguranța lui privind propria-i putere, simțământul de certitudine pe care-l avusese, s-a dus. Adam și Eva cedaseră ispitelor lui, iar urmașii lor urmau să simtă și ei forța asalturilor lui, însă ei nu aveau să fie lăsați fără ajutor. Fiul lui Dumnezeu avea să vină în lumea noastră spre a fi ispitit în locul nostru și pentru a birui în locul nostru.

  Există vrăjmășie între ființele omenești căzute și Satana doar atâta timp cât acestea se situează de partea lui Dumnezeu și dau ascultare legilor lui Iehova. Aceasta le dă puterea de a se împotrivi atacurilor lui Satana. Ele sunt capabile să asculte în virtutea sacrificiului Domnului Hristos. Fiul lui Dumnezeu, îmbrăcând natura umană și fiind ispitit în toate lucrurile așa cum suntem și noi ispitiți, a întâmpinat și s-a împotrivit asalturilor vrăjmașului. În puterea Lui, ființele omenești pot câștiga biruința atunci când sunt față în față cu ispititorul cel viclean și îndrăzneț. Acceptându-L pe Hristos ca Mântuitor al lor personal, oamenii pot sta hotărâți împotriva ispitirilor vrăjmașului. Ființele omenești pot avea viață veșnică dacă vor accepta principiile cerului și dacă vor îngădui Domnului Hristos să aducă inima și mintea în supunere față de Legea lui Iehova.

  Domnul Hristos Și-a dat seama de vicleniile lui Satana și a stat neclintit în împotrivirea față de acestea până la sfârșitul încercării Sale, refuzând să Se abată de la supunerea față de Dumnezeu.

  Felul în care Satana L-a ispitit pe Domnul Hristos este același în care ispitește astăzi pe orice suflet. El caută să-i prindă pe toți oamenii în mrejele sale. Mântuitorul ne avertizează să nu intrăm în dispută cu el sau cu agenții săi. Nu trebuie să ne confruntăm cu aceștia decât pe temeiul „stă scris” al Bibliei. Cu cât vom avea mai puțin de a face cu argumentele acelora care se opun lui Dumnezeu, cu atât mai solidă va fi temelia noastră. Trebuie să ne distanțăm cât de mult cu putință de puncte de vedere pornite de la Satana. Fie ca orice suflet să continue să privească la principiile care sunt în totalitate provenite de sus, amintindu-ne și făgăduința: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie.” – Review and Herald, 3 mai 1906

  Siguri în brațele lui Isus - 2019. Domnul Hristos Și-a dat seama de vicleniile lui Satana și a stat neclintit în împotrivirea față de acestea până la sfârșitul încercării Sale, refuzând să Se abată de la supunerea față de Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...