Puterea convingătoare a Domnului Isus

  Ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere. (Luca 4:32)

  Urmărește versiunea video aici.

  Misiunea Domnului Isus a fost demonstrată prin minunile Lui convingătoare. Învățătura Lui îi uimea pe oameni. Nu avea nimic de-a face cu jargonul plin de contradicții al cărturarilor, încărcat de misticism, împovărat cu forme absurde și pretenții fără sens, ci era un sistem al adevărului care împlinea nevoile inimii. Învățătura Lui era simplă, clară și cuprinzătoare. Adevărurile practice pe care le rostea aveau putere de convingere și atrăgeau atenția oamenilor. Mulțimile zăboveau mereu în preajma Sa, minunându-se de înțelepciunea Lui. Purtarea Lui corespundea cu marile adevăruri pe care le proclama. Nu existau explicații, ezitări, nici o umbră de îndoială sau nesiguranță că ar putea fi altfel decât a spus El. El vorbea despre lucrurile pământești și cele cerești, despre cele omenești și cele divine cu autoritate convingătoare, și oamenii erau „uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere”.

  El Se declarase a fi Mesia, însă oamenii nu L-au primit chiar dacă au văzut lucrările Sale minunate și au fost uimiți de înțelepciunea Lui. El nu le-a împlinit așteptările ca Mesia. Ei se așteptaseră la fast și strălucire de la venirea Eliberatorului lor, și visul lor era ca, sub puterea „Leului din seminția lui Iuda”, națiunea iudaică să fie înălțată mai presus de toate națiunile lumii. Având aceste idei, ei nu erau pregătiți să-L primească pe umilul Învățător galileean, deși El venise exact așa cum preziseseră profeții. El nu a fost recunoscut ca „Adevărul” și „Lumina lumii”, deși vorbea așa cum nu mai vorbise nimeni niciodată, căci înfățișarea Lui era umilă și modestă. El a venit fără a fi însoțit de manifestarea gloriei pământești. Exista totuși măreție în însăși prezența Sa, care dovedea caracterul Lui divin. Felul Lui de a se purta, deși blând și atrăgător, inspira respect și admirație. El poruncea, iar boala îl părăsea pe cel suferind. Morții auzeau vocea Lui și erau readuși la viață, cei întristați se bucurau, iar cei trudiți și împovărați găseau odihnă în iubirea Lui plină de milă.

  Șchiopul, orbul, paraliticul, leprosul și cei afectați de tot felul de boli veneau la El și El îi vindeca pe toți. Cerul Își punea amprenta asupra acțiunilor Sale prin manifestări pline de putere. – Review and Herald, 6 iulie 1911

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  Un cuvânt potrivit la vreme potrivită

  Te rugăm, Tată bun, să ne ajuți să vorbim ca Tine! PROVOCARE: Caută astăzi să comunici cu cineva cu care nu îți este ușor să o faci, preferabil dintr-o altă generație decât a ta! Cere inspirație pentru a-i da un telefon, pentru a-i scrie o scrisoare sau pentru a discuta deschis cu o astfel de persoană!

  Vorba multă, bogăția omului

  Doamne, Te rog să îmi deschizi mintea pentru a putea fi deschis în comunicarea și relaționarea cu cei din jurul meu! PROVOCARE: Încearcă astăzi să eviți în felul în care comunici exagerările, bârfa și judecarea altora!

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...