Puterea convingătoare a Domnului Isus

  Ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere. (Luca 4:32)

  Urmărește versiunea video aici.

  Misiunea Domnului Isus a fost demonstrată prin minunile Lui convingătoare. Învățătura Lui îi uimea pe oameni. Nu avea nimic de-a face cu jargonul plin de contradicții al cărturarilor, încărcat de misticism, împovărat cu forme absurde și pretenții fără sens, ci era un sistem al adevărului care împlinea nevoile inimii. Învățătura Lui era simplă, clară și cuprinzătoare. Adevărurile practice pe care le rostea aveau putere de convingere și atrăgeau atenția oamenilor. Mulțimile zăboveau mereu în preajma Sa, minunându-se de înțelepciunea Lui. Purtarea Lui corespundea cu marile adevăruri pe care le proclama. Nu existau explicații, ezitări, nici o umbră de îndoială sau nesiguranță că ar putea fi altfel decât a spus El. El vorbea despre lucrurile pământești și cele cerești, despre cele omenești și cele divine cu autoritate convingătoare, și oamenii erau „uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere”.

  El Se declarase a fi Mesia, însă oamenii nu L-au primit chiar dacă au văzut lucrările Sale minunate și au fost uimiți de înțelepciunea Lui. El nu le-a împlinit așteptările ca Mesia. Ei se așteptaseră la fast și strălucire de la venirea Eliberatorului lor, și visul lor era ca, sub puterea „Leului din seminția lui Iuda”, națiunea iudaică să fie înălțată mai presus de toate națiunile lumii. Având aceste idei, ei nu erau pregătiți să-L primească pe umilul Învățător galileean, deși El venise exact așa cum preziseseră profeții. El nu a fost recunoscut ca „Adevărul” și „Lumina lumii”, deși vorbea așa cum nu mai vorbise nimeni niciodată, căci înfățișarea Lui era umilă și modestă. El a venit fără a fi însoțit de manifestarea gloriei pământești. Exista totuși măreție în însăși prezența Sa, care dovedea caracterul Lui divin. Felul Lui de a se purta, deși blând și atrăgător, inspira respect și admirație. El poruncea, iar boala îl părăsea pe cel suferind. Morții auzeau vocea Lui și erau readuși la viață, cei întristați se bucurau, iar cei trudiți și împovărați găseau odihnă în iubirea Lui plină de milă.

  Șchiopul, orbul, paraliticul, leprosul și cei afectați de tot felul de boli veneau la El și El îi vindeca pe toți. Cerul Își punea amprenta asupra acțiunilor Sale prin manifestări pline de putere. – Review and Herald, 6 iulie 1911

  Puterea convingătoare a Domnului Isus - 2019. Isus a venit fără a fi însoțit de manifestarea gloriei pământești. Exista totuși măreție în însăși prezența Sa, care dovedea caracterul Lui divin. Felul Lui de a se purta, deși blând și atrăgător, inspira respect și admirație. El poruncea, iar boala îl părăsea pe cel suferind.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...