Adevăratele bogății

  Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul. (Matei 8:20)

  Urmărește versiunea video aici.

  Domnul Hristos a venit în această lume pentru a trăi o viață de desăvârșită ascultare de legile Împărăției lui Dumnezeu. El a venit să înalțe și să înnobileze ființele omenești, pentru a le face parte de o neprihănire de durată. El a fost mijlocul prin care adevărul avea să fie împărtășit. În El se găsesc toate capacitățile deosebite necesare pentru un caracter absolut perfect.

  Domnul Hristos a renunțat la poziția Sa înaltă din curțile cerești și, dând la o parte mantia și coroana Sa regală, Și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate. El a devenit sărac pentru noi în privința bogățiilor și avantajelor pământești, pentru ca oamenii să poată deveni bogați în ce privește o greutate veșnică de slavă. El Și-a luat locul la conducerea familiei omenești și a consimțit să sufere pentru noi încercările și ispitele aduse de păcat. El ar fi putut veni cu putere și mare slavă, însoțit de o mulțime de îngeri cerești. Însă nu, El a venit în umilință, din părinți modești. A fost crescut într-un sat obscur și disprețuit. A trăit o viață de sărăcie și a suferit adesea lipsuri și foame. A trecut prin aceste lucruri ca să ne arate că bogățiile pământești și rangul înalt nu sporesc valoarea sufletelor în ochii lui Dumnezeu. El nu ne-a lăsat nicidecum să înțelegem că bogățiile ar face pe cineva vrednic de viața veșnică. Acei membri ai bisericii care, în momentul în care întâlnesc un om sărac, îl tratează ca și când nu este demn de atenția lor, nu au învățat acest lucru de la Hristos.

  Supunerea față de păcat este cea care aduce multă nefericire în suflet. Nu sărăcia, ci neascultarea este cea care ne micșorează speranța de câștigare a vieții veșnice pe care Mântuitorul a venit să ne-o aducă. Bogățiile adevărate, pacea adevărată, mulțumirea autentică, fericirea de durată – toate acestea pot fi găsite doar într-o consacrare deplină față de Dumnezeu, într-o conformare desăvârșită față de voia Sa.

  Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru a trăi o viață de curăție fără pată, pentru a arăta astfel păcătoșilor că, prin puterea Lui, și ei se pot supune rânduielilor sfinte ale lui Dumnezeu, legilor Împărăției Sale. El a venit să înalțe Legea și s-o onoreze printr-o desăvârșită conformare față de principiile acesteia. El a unit umanitatea cu Divinitatea, astfel ca ființele omenești căzute să poată deveni părtașe de natură divină și să scape astfel de stricăciunea care este în lume prin pofte.

  Tatăl constituia sursa puterii pe care o avea Domnul Hristos și care Îl făcea în stare să Își păstreze viața fără pată sau urmă de păcat. – Review and Herald, 4 iulie 1912

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...