Se cade să înșele un om pe Dumnezeu?

  Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. (Maleahi 3:8)

  Urmărește versiunea video aici.

  Ai face așa ceva? Biblia vorbește despre acest lucru ca și când ar fi o imposibilitate ca cineva să se aventureze să facă așa ceva. „Și totuși voi M-ați înșelat.”

  Domnul a făcut un legământ cu poporul Său, potrivit căruia ei trebuiau să-I aducă Lui zecimile și darurile lor. Acestea sunt ale Lui; nu aparțin niciunuia dintre voi. Dumnezeu a făcut acest legământ cu voi pentru ca voi să puteți arăta că sunteți dependenți de El și responsabili în fața lui Dumnezeu, înapoindu-I ceea ce I Se cuvine. Dacă faceți acest lucru, binecuvântarea Lui va fi asupra voastră. Tot ceea ce avem noi aparține Domnului și ne-a fost încredințat nouă, ca ispravnici ai Săi. Ceea ce noi Îi dăm înapoi, El trebuie să ne dea mai întâi.

  Noi respirăm pentru că Dumnezeu are grijă de organismul nostru. Zi de zi, este sub atenta Lui observație și îl face să funcționeze bine. El dorește ca noi să ne gândim la sacrificiul infinit pe care l-a făcut pentru noi, făcând ca Unul egal cu Sine – singurul Lui Fiu – să sufere pentru noi. El a consimțit să-L lase să vină într-o lume veștejită și stricată de blestemul păcatului, ca să fie pentru oameni purtătorul păcatelor lor și Mântuitorul care le iartă păcatele.

  Domnul Hristos a declarat că I-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. El Și-a preluat poziția de conducător al omenirii, îmbrăcând umanitatea cu divinitatea.

  Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să nu pierdem favoarea prețioasă de a câștiga viața veșnică. Să nu-L înșelăm pe Dumnezeu. Să fim cinstiți față de El. Toate aparțin Lui. El a încredințat uneltelor Sale diverse bunuri pentru înaintarea lucrării Sale de pe pământ. Ei trebuie să aducă în vistieria Sa cu credincioșie zecimea și, pe lângă aceasta, ei trebuie să aducă și daruri necesare cauzei Sale… Dumnezeu dorește ca noi să fim conștienți că cerul a fost adus aproape de pământ. De zece mii de ori zece mii de îngeri slujesc acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii.

  Dumnezeu este sincer față de noi. El așteaptă ca noi să-I fim de ajutor în a sădi standardele Sale în locuri în care nu s-a auzit niciodată de adevăr. De pretutindeni din lume sosesc apeluri pentru ajutor. Nu irosiți banii în mod inutil. Se cere lepădare de sine, luați-vă crucea și urmați-L pe Domnul. Niciodată voi nu-I veți putea da Lui atât de mult cât v-a dat El. El Și-a dat viața pentru voi. Voi ce ați dat pentru El? – Buletinul Conferinței Generale, 8 aprilie 1901. (Extras din cuvântarea lui Ellen White, 6 aprilie 1901)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...