Remediu pentru sărăcia sufletului

  Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor! (Matei 5:3)

  Urmărește versiunea video aici.

  Aceste cuvinte pline de mângâiere ale Domnului Hristos nu sunt adresate celor mândri, celor trufași și plini de sine, ci celor care își dau seama de propria slăbiciune și păcătoșenie. Cei care plâng, cei blânzi, cei care se simt nevrednici de favoarea lui Dumnezeu și cei care flămânzesc și însetează după neprihănire sunt cu toții incluși în această categorie a celor „săraci în duh”.

  Cei săraci în duh își simt sărăcia și nevoia lor după harul lui Hristos. Ei își dau seama că știu doar puțin despre Dumnezeu și marea Sa iubire și că au nevoie de lumină pentru a putea cunoaște și ține calea Domnului. Ei nu îndrăznesc să facă față ispitei în propria lor tărie, căci sunt conștienți că nu au forța morală necesară pentru a se împotrivi celui rău. Ei nu privesc cu plăcere la viața lor din trecut și nu au decât puțină încredere în viitor, căci inima lor este bolnavă. Însă unora ca aceștia, Domnul Hristos le spune: „Ferice de cei săraci în duh.” Domnul Hristos știa că cei care își simt sărăcia pot fi făcuți bogați.

  Ce privilegii mari sunt la îndemâna acelora care simt sărăcia sufletului lor și se supun voinței lui Dumnezeu! Remediul pentru sărăcia sufletului poate fi găsit doar în Hristos. Când inima este sfințită prin har, când creștinii au gândul lui Hristos, de fapt au dragostea lui Hristos, care constituie o bogăție spirituală mai prețioasă decât aurul din Ofir. Însă înainte de a exista o dorință intensă după bogăția din Hristos, care este disponibilă tuturor acelora care își simt sărăcia, trebuie să existe un simțământ al nevoii. Când inima este plină de înfumurare și este preocupată numai de lucrurile superficiale ale acestui pământ, Domnul Isus mustră și pedepsește, astfel ca oamenii să își dea seama de adevărata lor stare.

  Poți veni la Domnul Isus prin credință și fără întârziere. Darul Lui este bogat și fără plată, iubirea Lui este îmbelșugată și El îți va da har să poți purta jugul Său și sarcina Lui cu voioșie. Poți face apel la dreptul tău la binecuvântarea Lui în virtutea făgăduinței făcute de El. Poți intra în Împărăția Sa, care este plină de harul Său, de iubirea Sa, de neprihănirea Sa, de pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă ai simțământul că te afli în cea mai mare nevoie, El îți poate oferi toată plinătatea Sa, căci Domnul Hristos spune: „Nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” Domnul Isus te cheamă să vii. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!” – Signs of the Times, 1 august 1895

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Înțelegere și sprijin

  Doamne, dă-ne blândețea și iubirea Ta! PROVOCARE: Dacă ai în familie sau în biserică un tânăr care se luptă cu viciile, sună-l și spune-i că îi ești alături și roagă-te pentru el!

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Răbdarea este o roadă

  Dacă îi permitem lui Hristos să ne dea puterea de a exercita răbdarea atunci când avem nevoie ea, vom descoperi adevărata libertate care ne scoate de sub stăpânirea propriilor emoții, pentru a trăi ca aceia care au fost schimbați după asemănarea cu Hristos.

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  „Csak az Úrban van minden igazság és erő”

  „Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden...