Lucrarea de mângâiere

  Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați! (Matei 5:4)

  Urmărește versiunea video aici.

  Domnul lucrează prin instrumente omenești și El a încredințat urmașilor Săi datoria de a sluji celor descurajați și întristați. Pretutindeni în jurul nostru sunt persoane ale căror inimi trebuie întărite, care au nevoie de razele Soarelui Neprihănirii. Domnul privește la cei pe care El i-a mângâiat și binecuvântat pentru ca ei, la rândul lor, să lumineze pe cei ce se află în întuneric și să-i încurajeze pe cei abătuți. Cei care au primit lumină, pace și bucurie nu trebuie să treacă pe lângă cei ce plâng, ci trebuie să se apropie de ei, simțind împreună cu ei și ajutându-i să Îl descopere pe Mântuitorul, care le poate ierta păcatele, și pe Dumnezeul îndurător.

  Domnul Hristos a purtat suferințele noastre și necazurile noastre le-a luat asupra Lui, și El va da bucurie și mulțumire acelora care plâng. Vrei tu, fratele meu, și tu, sora mea, care ai avut parte de necazuri pe pământ, să slujești Domnului Hristos ajutându-i pe aceia care au nevoie de ajutorul tău?

  Cei care Îl iubesc pe Domnul Isus vor avea gândul lui Hristos și îi vor mângâia pe toți aceia care plâng; cei care sunt săraci, ispitiți, descurajați vor fi ajutați să umble în lumina crucii, și nu în umbră sau în întuneric.

  Domnul Isus a încredințat poporului Său lucrarea specială de alinare a tuturor acelora care plâng. Domnul Hristos lucrează pentru această categorie de oameni și face apel la ființele umane să devină instrumente în a aduce lumină și speranță celor care plâng pentru că trec prin situații sumbre. (…)

  Focul cuptorului este posibil să ardă asupra slujitorilor lui Dumnezeu, însă scopul acestui lucru este curățirea lor de orice zgură, și nu nimicirea lor.

  Noi Îl onorăm pe Dumnezeu punându-ne încrederea în El atunci când totul pare întunecos și amenințător. Fie ca toți cei întristați să privească la El, să vorbească despre puterea Sa și să cânte îndurarea Sa.

  Asupra tuturor acelora care plâng este pronunțată o binecuvântare. Dacă nu ar fi fost oameni care să plângă în lumea noastră, Domnul Hristos nu ar fi putut descoperi caracterul părintesc al lui Dumnezeu. Cei întristați din cauza simțământului de păcătoșenie trebuie să cunoască binecuvântarea iertării și să aibă parte de ștergerea păcatelor lor. Dacă nu ar fi fost nimeni care să plângă, caracterul îndestulător al ispășirii pentru păcat a Domnului Hristos nu ar fi fost înțeles. – Signs of the Times, 8 august 1895

  Lucrarea de mângâiere - 2019. Domnul Hristos a purtat suferințele noastre și necazurile noastre le-a luat asupra Lui, și El va da bucurie și mulțumire acelora care plâng. Vrei tu, fratele meu, și tu, sora mea, care ai avut parte de necazuri pe pământ, să slujești Domnului Hristos ajutându-i pe aceia care au nevoie de ajutorul tău?
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...