Flămânzi după neprihănire

  Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați! (Matei 5:6)

  Urmărește versiunea video aici.

  Adevărata pâine a vieții poate fi găsită numai în Hristos. Aceia care nu recunosc că darul generos al harului îmbelșugat, ospățul ceresc, a fost pregătit cu un preț infinit, pentru a-i sătura pe cei flămânzi și însetați după neprihănire, nu vor fi revigorați.

  „Isus le-a spus: «Eu sunt Pâinea vieții; cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată.»”

  Cei care flămânzesc și însetează după neprihănire sunt pătrunși de o dorință profundă de a deveni asemenea Domnului Hristos în caracter, de a fi transformați după chipul Său pentru a păzi calea Domnului și a face dreptate și judecată. Noi trebuie să cultivăm continuu dorința sinceră după neprihănirea lui Hristos. Niciun fel de nevoi vremelnice nu ar trebui să ne atragă sau să ne distragă mintea în asemenea măsură încât să nu mai experimentăm foamea sufletului de a poseda însușirile lui Hristos. Când trecem prin necazuri și suferințe, sufletul tânjește după iubirea și puterea lui Dumnezeu. Există în asemenea momente o dorință intensă după asigurare, nădejde, credință, încredere. Trebuie să căutăm iertarea, pacea, neprihănirea Domnului Hristos. Fiecare suflet care-L caută pe Domnul cu toată inima flămânzește și însetează după neprihănire.

  Foamea sufletului va fi satisfăcută când inimile noastre vor fi golite de mândrie, vanitate și egoism; căci atunci credința va apuca făgăduințele lui Dumnezeu, iar Domnul Hristos va înlocui acel gol și va locui în inimă. Pe buze se va afla o cântare nouă, căci se va împlini cuvântul: „Vă voi da o inimă nouă.” Iar mărturia credinciosului va fi: „Am primit din plinătatea Lui, har după har.”

  Fără Domnul Hristos, foamea și setea sufletului vor rămâne nesatisfăcute. Simțământul de lipsă, de dorință aprinsă după ceva netrecător, neatins de vremelnicie și obișnuință, nu poate fi mulțumit niciodată. Mintea trebuie să apuce ceva mai nobil și mai curat decât orice ar putea fi găsit în această lume.

  Domnul Hristos a fost răstignit pentru păcatele lumii, iar după învierea și înălțarea Sa toți oamenii au fost invitați să privească la El și să trăiască. Ni se cere să privim la lucrurile nevăzute, să păstrăm în fața ochilor minții cele mai vii imagini ale realităților veșnice, pentru ca, privind, să putem fi schimbați după chipul Domnului Hristos. – Signs of the Times, 29 august 1895

  Flămânzi după neprihănire - 2019. Foamea sufletului va fi satisfăcută când inimile noastre vor fi golite de mândrie, vanitate și egoism; căci atunci credința va apuca făgăduințele lui Dumnezeu, iar Domnul Hristos va înlocui acel gol și va locui în inimă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...