Flămânzi după neprihănire

  Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați! (Matei 5:6)

  Urmărește versiunea video aici.

  Adevărata pâine a vieții poate fi găsită numai în Hristos. Aceia care nu recunosc că darul generos al harului îmbelșugat, ospățul ceresc, a fost pregătit cu un preț infinit, pentru a-i sătura pe cei flămânzi și însetați după neprihănire, nu vor fi revigorați.

  „Isus le-a spus: «Eu sunt Pâinea vieții; cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată.»”

  Cei care flămânzesc și însetează după neprihănire sunt pătrunși de o dorință profundă de a deveni asemenea Domnului Hristos în caracter, de a fi transformați după chipul Său pentru a păzi calea Domnului și a face dreptate și judecată. Noi trebuie să cultivăm continuu dorința sinceră după neprihănirea lui Hristos. Niciun fel de nevoi vremelnice nu ar trebui să ne atragă sau să ne distragă mintea în asemenea măsură încât să nu mai experimentăm foamea sufletului de a poseda însușirile lui Hristos. Când trecem prin necazuri și suferințe, sufletul tânjește după iubirea și puterea lui Dumnezeu. Există în asemenea momente o dorință intensă după asigurare, nădejde, credință, încredere. Trebuie să căutăm iertarea, pacea, neprihănirea Domnului Hristos. Fiecare suflet care-L caută pe Domnul cu toată inima flămânzește și însetează după neprihănire.

  Foamea sufletului va fi satisfăcută când inimile noastre vor fi golite de mândrie, vanitate și egoism; căci atunci credința va apuca făgăduințele lui Dumnezeu, iar Domnul Hristos va înlocui acel gol și va locui în inimă. Pe buze se va afla o cântare nouă, căci se va împlini cuvântul: „Vă voi da o inimă nouă.” Iar mărturia credinciosului va fi: „Am primit din plinătatea Lui, har după har.”

  Fără Domnul Hristos, foamea și setea sufletului vor rămâne nesatisfăcute. Simțământul de lipsă, de dorință aprinsă după ceva netrecător, neatins de vremelnicie și obișnuință, nu poate fi mulțumit niciodată. Mintea trebuie să apuce ceva mai nobil și mai curat decât orice ar putea fi găsit în această lume.

  Domnul Hristos a fost răstignit pentru păcatele lumii, iar după învierea și înălțarea Sa toți oamenii au fost invitați să privească la El și să trăiască. Ni se cere să privim la lucrurile nevăzute, să păstrăm în fața ochilor minții cele mai vii imagini ale realităților veșnice, pentru ca, privind, să putem fi schimbați după chipul Domnului Hristos. – Signs of the Times, 29 august 1895

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...