Roadele milei

  Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! (Matei 5:7)

  Urmărește versiunea video aici.

  Este datoria copiilor lui Dumnezeu de a fi toți lumină în Domnul și de a răspândi binecuvântări pe calea semenilor lor. Ei nu trebuie să spună: „Duceți-vă, încălziți-vă și săturați-vă”, nefăcând nimic pentru a ușura nevoile celor ce duc lipsă.

  Noi suntem posesiunea răscumpărată a Domnului și, ca unelte ale Sale, este de datoria noastră să administrăm lucrurile vremelnice și spirituale încredințate nouă de Dumnezeu. Iubirea trebuie exercitată continuu pentru a inspira credință în Dumnezeu, astfel ca lauda să se reverse din inimile oamenilor și pentru ca lanțul de aur al iubirii să poată lega inimile oamenilor laolaltă. Cei care sunt recipiente ale harului, simpatiei și îndurării lui Dumnezeu trebuie să le transmită pe acestea și altora.

  Fiul Dumnezeului infinit este Modelul nostru. Cerul este plin de milă și aceasta este revărsată continuu nu doar către câțiva dintre cei favorizați, ci pentru binecuvântarea acelora care au cea mai mare nevoie de ea, în folosul acelora care au parte de cea mai puțină bucurie și fericire în viața lor.

  Acelora pe care Dumnezeu i-a făcut ispravnici ai darurilor și mijloacelor, El le poruncește, spre binele lor, să-și strângă o comoară în cer și, așa cum El le-a dăruit cu generozitate din mila Sa, tot așa să dea și ei mai departe altora. În loc să trăiască pentru ei înșiși, ei trebuie să trăiască pentru Domnul Hristos, iar Duhul Sfânt trebuie să îi conducă să-și împartă cu înțelepciune bunurile lor, fiind miloși cu alții, așa cum El este milostiv față de toți. Niciun om nu poate fi urmaș al lui Hristos în timp ce trăiește pentru sine.

  Pe măsură ce ne sunt încredințate bunuri, acestea trebuie împărțite altora. Cei mai umili dintre oameni trebuie să beneficieze de pe urma talanților încredințați lor de Domnul, conștienți de faptul că ceea ce le-a fost împrumutat trebuie returnat Domnului cu dobândă. Chiar dacă avem un singur talant, dacă acesta este consacrat cu credincioșie lui Dumnezeu și întrebuințat în fapte de bunătate, în lucruri vremelnice și spirituale, slujind astfel celor în nevoie, acestui talant îi va crește valoarea și va fi notat în rapoartele cerești cu o valoare peste puterile noastre de a socoti. Fiecare faptă de milă, fiecare sacrificiu, fiecare act de abnegație va atrage după sine o răsplată sigură, însutită în această viață, dar și în lumea care va veni, viața veșnică. – Signs of the Times, 12 septembrie 1895

  Roadele milei - 2019. Fiecare faptă de milă, fiecare sacrificiu, fiecare act de abnegație va atrage după sine o răsplată sigură, însutită în această viață, dar și în lumea care va veni, viața veșnică.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...