Un prieten pentru cel cu inima curată

  Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8)

  Urmărește versiunea video aici.

  Cei cu inima curată Îl vor vedea pe Dumnezeu. În timp ce toți vor sta față în față cu Domnul Hristos ca judecător, cei cu inima curată Îl vor privi ca pe un prieten; căci Domnul Isus a spus: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” Cei cu inima curată Îl vor privi pe Domnul Hristos ca pe un prieten și frate mai mare. Cei care privesc continuu la Hristos pentru sfat, care se roagă cu sinceritate pentru Duhul Său cel Sfânt, se întristează atunci când un nor Îl acoperă și nu-L mai pot vedea.

  Lumea creștină din acest veac este înclinată să creadă argumentele false ale lui Satana în locul cuvintelor lui Dumnezeu. Mulți s-au despărțit de Dumnezeu prin fapte nelegiuite, și acestora nu le place să-L privească pe Dumnezeu sau să-L păstreze în cunoștința lor. Ei nu doresc să-L vadă pe Dumnezeu tot așa cum nici Adam nu a vrut să-L vadă atunci când s-a ascuns de fața Tatălui său ceresc.

  Trebuie să privim la Domnul Isus ca la singura noastră speranță pentru îndepărtarea păcatelor noastre, căci în El nu este păcat. El S-a făcut păcat pentru noi, ca să poată purta vinovăția noastră și să stea în fața Tatălui ca vinovat în locul nostru, în timp ce noi, care credem în El ca Mântuitor personal, vom putea fi socotiți, în virtutea meritelor Sale, curați, necontaminați de influența păcatului. Prin neprihănirea pe care ne-o atribuie Domnul Hristos, noi suntem socotiți nevinovați. Domnul Hristos a dat fiecărei ființe omenești dovada că doar El este în stare să poarte durerea, suferința și păcatele oamenilor. Cei care apelează la Hristos ca înlocuitor și garant al lor, agățându-și sufletele deznădăjduite de Hristos, pot suporta să Îl vadă pe Cel ce este invizibil. Binecuvântarea: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” le aparține.

  Când ești atras în păcat, nu dispera. Nu zăbovi, văicărindu-te în necredință și deznădejde, ci prezintă degrabă cazul tău lui Isus. (…)

  Domnul Hristos a biruit acolo unde Adam a căzut și ne-a izbăvit din starea în care ne-a adus acea cădere rușinoasă. El a fost făcut desăvârșit prin suferință și este în stare să-i ajute pe toți cei care vor fi ispitiți și să le asigure o cale de scăpare, putând astfel să îndure ispita. El poate să simtă împreună cu orice ființă omenească, deoarece El S-a identificat cu interesele acelora pe care a venit să-i salveze. Ce minunat mare-preot este Domnul Isus! Putem să aducem înaintea Lui orice povară a sufletului. – Signs of the Times, 3 octombrie 1895

  Un prieten pentru cel cu inima curată - 2019. Cei care apelează la Hristos ca înlocuitor și garant al lor, agățându-și sufletele deznădăjduite de Hristos, pot suporta să Îl vadă pe Cel ce este invizibil. Binecuvântarea: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” le aparține.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...