Căutați pacea

  Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine. (Psalmii 84:5)

  Urmărește versiunea video aici.

  „Ferice de cei împăciuitori.” Cât de mulți sunt cei care doresc să fie cu adevărat binecuvântați, care nu doar vor asculta, ci vor și împlini cuvintele lui Hristos? Cei care nu se bizuie pe ei înșiși, ci își pun încrederea într-o putere din afara lor și mai presus de ei, vor putea împlini cuvintele Domnului Hristos.

  „Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii” (nu din cauza spiritului lor aspru și necioplit, care îi face să stârnească certuri și disensiuni, ci „din pricina neprihănirii”). Neprihăniți sunt aceia care doresc pacea și vor avea pace sacrificând orice, în afară de principiu. Ei nu pot sacrifica adevărul, chiar dacă atașamentul lor față de acesta îi costă necazuri, ocară, suferințe și chiar moartea. „Căci a lor este Împărăția cerurilor.” Cei care sunt persecutați din pricina neprihănirii pun pe primul loc poruncile lui Dumnezeu în viața lor și ei nu îngăduie niciunei tactici omenești, niciunei promisiuni de răsplată, niciunei oferte de onoare să se interpună între ei și Dumnezeu. Ei nu pot fi determinați să Îl renege pe Hristos și să trădeze cauza Sa. Făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu sunt continuu în mintea lor, iar când vrăjmașul se năpustește asupra lor ca un potop, Duhul lui Dumnezeu ridică un zid împotriva lui. Duhul Sfânt ne face să conștientizăm cât este de prețioasă Scriptura. (…)

  Însăși biserica are nevoie de convertire, astfel ca membrii ei să poată deveni canale de lumină, să poată fi binecuvântați și să fie o binecuvântare. O bizuire vagă pe îndurarea lui Dumnezeu nu ne va ajuta să avem acces la tronul harului și nici nu ne va atrage binecuvântarea lui Dumnezeu, Tatăl, pe care El a promis-o celor ce vor face voia Lui. Credința trebuie să se concentreze asupra Cuvântului lui Dumnezeu, care este duh și viață. Fiecare pagină din Cuvântul sacru este luminată de razele Soarelui Neprihănirii.

  Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie sprijin pentru cei aflați în necazuri și mângâiere pentru cei persecutați. Dumnezeu Însuși vorbește sufletului care crede, căci Duhul lui Dumnezeu este în Cuvântul Său și o binecuvântare specială va fi primită de aceia care acceptă cuvintele lui Dumnezeu când mintea lor este luminată de Duhul Sfânt. În felul acesta, credinciosul se hrănește cu Hristos, Pâinea vieții. Adevărul este văzut într-o lumină nouă, iar sufletul se bucură ca și când s-ar afla în prezența vizibilă a Domnului Hristos. – Signs of the Times, 10 octombrie 1895

  Căutați pacea - 2019. Cei care sunt persecutați din pricina neprihănirii pun pe primul loc poruncile lui Dumnezeu în viața lor și ei nu îngăduie niciunei tactici omenești, niciunei promisiuni de răsplată, niciunei oferte de onoare să se interpună între ei și Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...