Mântuirea promisă

  Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. (Isaia 45:22)

  Urmărește versiunea video aici.

  Când au fost creați și așezați în căminul lor din Eden, Adam și Eva aveau cunoștință de Legea care avea să-i guverneze… Când au călcat Legea, ei au decăzut din starea de inocență fericită și au devenit păcătoși în ochii lui Dumnezeu, viitorul întunecos al neamului omenesc nefiind luminat nici măcar de o singură rază de speranță. Din cauza călcării Legii divine, familia omenească a pierdut paradisul, asupra pământului a fost pronunțat un blestem și a început domnia morții.

  Însă Cerului i-a fost milă de oamenii căzuți și a fost întocmit planul de mântuire. Când a fost rostit blestemul asupra neamului omenesc, a fost dată totodată și promisiunea iertării printr-un Mântuitor ce urma să vină. Această promisiune era steaua speranței ce a luminat în întunericul care, ca un văl al morții, plana asupra viitorului descendenților lui Adam și asupra lumii care le fusese dată în stăpânire. Evanghelia a fost predicată pentru prima dată lui Adam și Evei în Eden. Ei s-au pocăit cu sinceritate de greșeala lor, au crezut în făgăduința lui Dumnezeu și au fost salvați de la pieire.

  Timp de 300 de ani [Enoh] a umblat cu Dumnezeu, dând lumii exemplul unei vieți curate și fără pată, una care era în contrast marcant cu viețile contemporanilor săi din acea generație încăpățânată și perversă, care nesocoteau în mod deschis Legea lui Dumnezeu și se lăudau cu libertatea lor de a nu se supune restricțiilor acesteia. Însă nici mărturia și exemplul lui nu au fost luate în seamă, deoarece oamenii iubeau mai mult păcatul decât sfințenia. Enoh Îl slujea pe Dumnezeu cu toată inima; iar Domnul îi transmitea voia Lui și, de asemenea, prin viziuni sfinte îi descoperea marile evenimente legate de a doua venire a lui Hristos. Şi apoi, acest slujitor plăcut Domnului a fost mutat în ceruri de către îngeri, fără să vadă moartea.

  În timp, nelegiuirea a devenit atât de mare încât Dumnezeu nu a mai putut s-o suporte și i-a făcut cunoscut lui Noe faptul că, din cauza călcării continue a Legii, El urma să-i distrugă prin potop pe cei pe care îi crease. Noe și familia lui ascultau de Legea divină și, datorită credincioșiei lor față de Dumnezeul cerurilor, au fost salvați de la distrugerea ce a cuprins lumea necredincioasă din jurul lor. În felul acesta, Domnul a salvat pentru Sine un popor în a cărui inimă se afla Legea Sa. – Signs of the Times, 22 aprilie 1886

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...