Cain și Abel, puși la probă

  După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. (Geneza 4:3-5)

  Urmărește versiunea video aici.

  Cain și Abel, fiii lui Adam, se deosebeau în ce privește caracterul… Acești frați au fost puși la probă, la fel cum Adam fusese pus la probă înainte de ei, pentru a se vedea dacă sunt ascultători de cerințele lui Dumnezeu. Ei fuseseră încunoștințați cu privire la măsurile luate pentru salvarea neamului omenesc. Dumnezeu a dorit ca, prin sistemul jertfelor, să imprime în mintea oamenilor caracterul ofensator al păcatului și, cu claritate, să le facă cunoscută pedeapsa pentru păcat, moartea. Jertfele aveau să le amintească în mod continuu oamenilor că ei vor putea ajunge în prezența lui Dumnezeu doar prin Mântuitorul cel promis. Cain și Abel au înțeles sistemul jertfelor pe care trebuiau să-l aducă la îndeplinire. Ei erau conștienți că, prin aducerea acestor jertfe, dovedeau ascultare umilă și respect față de voia lui Dumnezeu, recunoșteau credința lor în Mântuitorul pe care aceste jertfe Îl reprezentau și, de asemenea, dependența de El.

  Cain și Abel au ridicat două altare asemănătoare și fiecare a adus câte o jertfă pe altar. Cain a considerat că nu este necesar să respecte toate detaliile cerințelor lui Dumnezeu; de aceea, a adus o jertfă fără vărsare de sânge. El a adus din roadele pământului și și-a prezentat jertfa înaintea Domnului; însă nu a fost niciun semn din cer care să arate că aceasta a fost acceptată. Abel l-a implorat pe fratele său să vină în prezența lui Dumnezeu doar pe calea prescrisă de El. Însă acest lucru nu a făcut decât să-l facă pe Cain și mai hotărât în a-și urma propria cale. Ca frate mai mare, nu a considerat necesar să primească sfaturi de la fratele lui și, prin urmare, i-a disprețuit sfatul.

  Abel a adus jertfa din oile întâi născute ale turmei lui, pe cele mai bune, așa cum îi poruncise Dumnezeu. În mielul junghiat, el L-a văzut prin credință pe Fiul lui Dumnezeu dat la moarte din cauză că Legea Tatălui Său fusese călcată. Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Din cer s-a coborât un foc, care a mistuit jertfa păcătosului pocăit.

  Cain avea acum ocazia să vadă și să-și recunoască greșeala… Şi Acela care nu face părtinire va privi cu plăcere spre jertfa credinței și a ascultării.

  Jertfa lui Abel a fost acceptată și acest lucru a avut loc deoarece Abel a respectat în detaliu tot ce îi ceruse Dumnezeu să facă. – Signs of the Times, 16 decembrie 1886

  Cain și Abel, puși la probă - 2019. Dumnezeu a dorit ca, prin sistemul jertfelor, să imprime în mintea oamenilor caracterul ofensator al păcatului și, cu claritate, să le facă cunoscută pedeapsa pentru păcat, moartea. Jertfele aveau să le amintească în mod continuu oamenilor că ei vor putea ajunge în prezența lui Dumnezeu doar prin Mântuitorul cel promis.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...