Enoh și Spiritul Profeției

  Şi pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi.” (Iuda 14)

  Urmărește versiunea video aici.

  Domnul a desfășurat… înaintea lui Enoh planul de mântuire și, prin spiritul profeției, l-a purtat prin generațiile care aveau să trăiască după potop, arătându-i marile evenimente legate de a doua venire a lui Hristos și de sfârșitul lumii.

  Enoh era tulburat în privința celor morți. I se părea că cei neprihăniți și cei nelegiuiți merg deopotrivă în țărână și că acesta le este sfârșitul. El nu putea vedea viața celor drepți dincolo de mormânt. Printr-o viziune profetică, el a fost instruit cu privire la Fiul lui Dumnezeu, care avea să moară ca jertfă pentru păcat, și i-a fost arătată venirea Domnului Hristos pe norii cerului, însoțit de oștirea de îngeri, ca să-i readucă la viață pe cei neprihăniți, eliberându-i din mormintele lor. El a văzut de asemenea cât de stricată avea să fie omenirea la data revenirii Domnului Hristos – că avea să fie o generație lăudăroasă, arogantă și încăpățânată, pusă pe răzvrătire împotriva Legii lui Dumnezeu, tăgăduindu-L pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, nesocotind jertfa Sa și disprețuind ispășirea Sa. El i-a văzut pe cei neprihăniți împodobiți cu slavă și onoare, în timp ce cei nelegiuiți au fost îndepărtați din prezența Domnului și mistuiți de foc. (…)

  Prin binecuvântările și onoarea pe care i-a acordat-o lui Enoh, Domnul ne învață o lecție de cea mai mare importanță, și anume că toți aceia care, prin credință, se bizuie pe jertfa promisă și ascultă cu credincioșie de poruncile lui Dumnezeu vor fi răsplătiți de El. Aici sunt, de asemenea, reprezentate două categorii de oameni care vor exista până la a doua venire a lui Hristos – cei neprihăniți și cei nelegiuiți, cei credincioși și cei răzvrătiți. Dumnezeu Își va aduce aminte de cei neprihăniți, care se tem de El. Datorită Fiului Său scump, El îi va respecta, îi va onora și le va dărui viața veșnică. Însă pe cei nelegiuiți, care calcă în picioare autoritatea Sa, El îi va nimici de pe pământ și vor fi ca și când nu au existat niciodată.

  După căderea lui Adam dintr-o stare de fericire desăvârșită într-o stare de păcat și nenorocire, exista pericolul ca oamenii să ajungă descurajați. Însă cuvintele pe care Dumnezeu le-a transmis lui Adam, care au fost apoi repetate de Set și pe deplin exemplificate de către Enoh, au îndepărtat tristețea și întunericul și au adus speranță tuturor, și anume că, așa cum prin Adam a venit moartea, prin Domnul Isus, Mântuitorul promis, aveau să vină viața și nemurirea. – Signs of the Times, 20 februarie 1879

  Enoh și Spiritul Profeției - 2019. Dumnezeu Își va aduce aminte de cei neprihăniți, care se tem de El. Datorită Fiului Său scump, El îi va respecta, îi va onora și le va dărui viața veșnică. Însă pe cei nelegiuiți, care calcă în picioare autoritatea Sa, El îi va nimici de pe pământ și vor fi ca și când nu au existat niciodată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...