Enoh și Spiritul Profeției

  Şi pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi.” (Iuda 14)

  Urmărește versiunea video aici.

  Domnul a desfășurat… înaintea lui Enoh planul de mântuire și, prin spiritul profeției, l-a purtat prin generațiile care aveau să trăiască după potop, arătându-i marile evenimente legate de a doua venire a lui Hristos și de sfârșitul lumii.

  Enoh era tulburat în privința celor morți. I se părea că cei neprihăniți și cei nelegiuiți merg deopotrivă în țărână și că acesta le este sfârșitul. El nu putea vedea viața celor drepți dincolo de mormânt. Printr-o viziune profetică, el a fost instruit cu privire la Fiul lui Dumnezeu, care avea să moară ca jertfă pentru păcat, și i-a fost arătată venirea Domnului Hristos pe norii cerului, însoțit de oștirea de îngeri, ca să-i readucă la viață pe cei neprihăniți, eliberându-i din mormintele lor. El a văzut de asemenea cât de stricată avea să fie omenirea la data revenirii Domnului Hristos – că avea să fie o generație lăudăroasă, arogantă și încăpățânată, pusă pe răzvrătire împotriva Legii lui Dumnezeu, tăgăduindu-L pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, nesocotind jertfa Sa și disprețuind ispășirea Sa. El i-a văzut pe cei neprihăniți împodobiți cu slavă și onoare, în timp ce cei nelegiuiți au fost îndepărtați din prezența Domnului și mistuiți de foc. (…)

  Prin binecuvântările și onoarea pe care i-a acordat-o lui Enoh, Domnul ne învață o lecție de cea mai mare importanță, și anume că toți aceia care, prin credință, se bizuie pe jertfa promisă și ascultă cu credincioșie de poruncile lui Dumnezeu vor fi răsplătiți de El. Aici sunt, de asemenea, reprezentate două categorii de oameni care vor exista până la a doua venire a lui Hristos – cei neprihăniți și cei nelegiuiți, cei credincioși și cei răzvrătiți. Dumnezeu Își va aduce aminte de cei neprihăniți, care se tem de El. Datorită Fiului Său scump, El îi va respecta, îi va onora și le va dărui viața veșnică. Însă pe cei nelegiuiți, care calcă în picioare autoritatea Sa, El îi va nimici de pe pământ și vor fi ca și când nu au existat niciodată.

  După căderea lui Adam dintr-o stare de fericire desăvârșită într-o stare de păcat și nenorocire, exista pericolul ca oamenii să ajungă descurajați. Însă cuvintele pe care Dumnezeu le-a transmis lui Adam, care au fost apoi repetate de Set și pe deplin exemplificate de către Enoh, au îndepărtat tristețea și întunericul și au adus speranță tuturor, și anume că, așa cum prin Adam a venit moartea, prin Domnul Isus, Mântuitorul promis, aveau să vină viața și nemurirea. – Signs of the Times, 20 februarie 1879

  Enoh și Spiritul Profeției - 2019. Dumnezeu Își va aduce aminte de cei neprihăniți, care se tem de El. Datorită Fiului Său scump, El îi va respecta, îi va onora și le va dărui viața veșnică. Însă pe cei nelegiuiți, care calcă în picioare autoritatea Sa, El îi va nimici de pe pământ și vor fi ca și când nu au existat niciodată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Poți rămâne la fel?

  Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai fost Tu! PROVOCARE: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...