Enohii vremurilor moderne

  Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. (Geneza 5:24)

  Urmărește versiunea video aici.

  În privința lui Enoh, credincioșii descurajați erau învățați că, în timp ce trăiau în mijlocul unor oameni stricați și păcătoși, care erau într-o răzvrătire pe față și fără margini împotriva Creatorului lor, dacă ei aveau să asculte de El și să aibă credință în Mântuitorul promis, urmarea în viața lor avea să fie neprihănirea asemenea celei a credinciosului Enoh, ei fiind acceptați de Dumnezeu și în final înălțați la tronul ceresc.

  Enoh, care s-a separat de lume și petrecea o mare parte din timpul său în rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, îi reprezintă pe oamenii credincioși lui Dumnezeu din ultimele zile, care se vor separa de lume. Nedreptatea va predomina în măsură înfricoșătoare pe pământ. Oamenii vor decădea tot mai mult, urmând închipuirile inimilor lor stricate și filozofiile lor amăgitoare, și răzvrătindu-se împotriva autorității înalte a cerului.

  Cei din poporul lui Dumnezeu se vor separa de practicile nelegiuite ale celor din jurul lor și vor urmări curăția de inimă și o sfântă conformare față de voia Sa, până când chipul Său divin va fi reflectat în ei. Ca și Enoh, ei vor corespunde pentru a putea fi mutați în ceruri. În timp ce ei depun toate eforturile pentru a-i învăța pe oameni și a-i avertiza, ei nu se vor conforma spiritului și obiceiurilor celor necredincioși, ci le vor condamna prin cuvintele lor sfinte și prin exemplul lor de evlavie. Luarea lui Enoh la cer chiar înainte de distrugerea lumii prin potop reprezintă luarea la cer a tuturor celor neprihăniți care vor fi în viață pe pământ înainte de distrugerea acestuia prin foc. Sfinții vor fi glorificați în prezența acelora care i-au urât pentru ascultarea lor credincioasă față de poruncile cele drepte ale lui Dumnezeu.

  Enoh a vorbit familiei sale despre potop. Metusala, fiul lui Enoh, a auzit predicarea nepotului său Noe, care a avertizat cu credincioșie locuitorii vechii lumi că un potop de ape avea să vină pe pământ. Metusala, fiii și nepoții săi au trăit în timpul cât a fost construită corabia. Ei, împreună cu alți câțiva, au primit instrucțiuni din partea lui Noe și l-au ajutat în lucrarea sa. – Signs of the Times, 20 februarie 1879

  Enohii vremurilor moderne - 2019. Enoh, care s-a separat de lume și petrecea o mare parte din timpul său în rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, îi reprezintă pe oamenii credincioși lui Dumnezeu din ultimele zile, care se vor separa de lume.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...