Făgăduința lui Israel

  În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. (Isaia 45:25)

  Avraam a fost chemat să iasă dintr-o familie idolatră și a fost desemnat de Dumnezeu să păstreze adevărul Său în mijlocul acelui veac idolatru, în care stricăciunea era tot mai mare. Domnul i S-a arătat lui Avraam și i-a spus: „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulți nespus de mult.”

  Domnul i-a transmis voia Sa lui Avraam și i-a făcut cunoscute cu claritate cerințele Legii morale, cât și cele cu privire la mântuirea care avea să fie împlinită prin Sine. Lui Avraam i-a fost făcută o onoare foarte înaltă, și anume aceea de a fi tatăl unui popor care, timp de sute de ani, urma să fie depozitarul și păzitorul adevărului lui Dumnezeu în fața lumii – al acelui popor prin care toate națiunile pământului aveau să fie binecuvântate prin venirea lui Mesia cel promis. (…)

  Dumnezeu i-a acordat slujitorului Său credincios onoare și binecuvântări deosebite. Prin viziuni și prin îngerii care veneau și discutau cu el ca de la prieten la prieten, lui i-au fost făcute cunoscute atât planurile, cât și voia lui Dumnezeu.

  Însă descendenții lui Avraam s-au îndepărtat de la închinarea adevăratului Dumnezeu și au călcat Legea Sa. Ei s-au amestecat cu națiunile care nu aveau cunoașterea și teama de Dumnezeu în fața ochilor lor și, treptat, le-au imitat obiceiurile și practicile până când s-a aprins mânia lui Dumnezeu împotriva lor și El i-a lăsat să-și urmeze propria cale și întocmirile inimilor lor stricate. (…)

  Însă când s-au umilit înaintea lui Dumnezeu și au recunoscut lucrările Sale, strigând către El pentru eliberare de sub jugul opresiv al egiptenilor, strigătele lor și promisiunile pe care le făcuseră că aveau să fie ascultători de El au ajuns la cer. Rugăciunile lor au primit răspuns în modul cel mai minunat și Israel a fost scos afară din Egipt, iar legământul făcut cu părinții lor a fost reînnoit cu ei.

  Așa a fost păstrată cunoașterea de Legea lui Dumnezeu pe parcursul a mai multor generații succesive de la Adam la Noe, de la Noe la Avraam și de la Avraam la Moise. – Signs of the Times, 22 aprilie 1886

  Făgăduința lui Israel - 2019. Avraam a fost chemat să iasă dintr-o familie idolatră și a fost desemnat de Dumnezeu să păstreze adevărul Său în mijlocul acelui veac idolatru, în care stricăciunea era tot mai mare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...