Credința lui Avraam, partea a II-a

  Fiule… Dumnezeu Însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea-de-tot. (Geneza 22:8)

  Urmărește versiunea video aici.

  Pe măsură ce se apropiau de munte, „Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: «Tată!» «Ce este, fiule?» i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: «Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?»” Acest cuvânt atât de drag lui – „tată” – i-a străpuns inima plină de iubire pentru fiul său și, din nou, s-a gândit: Oh, de aș putea muri eu, care sunt în vârstă, în locul lui Isaac!

  Isaac și-a ajutat tatăl să construiască altarul. Împreună au așezat lemnele pe altar, și cele necesare în vederea sacrificiului fuseseră făcute. Cu buze și voce tremurânde, Avraam i-a descoperit fiului său solia pe care i-o trimisese Dumnezeu… și anume că Isaac era jertfa, mielul ce avea să fie junghiat. Dacă ar fi vrut, Isaac ar fi putut să se împotrivească poruncii tatălui său, căci era de-acum la vârsta bărbăției; însă el fusese instruit atât de detaliat în cunoașterea lui Dumnezeu, încât avea credință deplină în făgăduințele și în cerințele Lui. (…)

  Isaac și-a mângâiat tatăl asigurându-l că Dumnezeu l-a onorat acceptându-l ca jertfă și că, în această cerință, el nu a văzut mânia sau neplăcerea lui Dumnezeu, ci dovada specială că Dumnezeu îl iubea, prin faptul că i-a cerut să-i fie consacrat Lui prin jertfă.

  El a încurajat mâinile aproape lipsite de vlagă ale tatălui său să lege funiile care-l țintuiau de altar. Au fost rostite ultimele cuvinte pline de iubire de către tată pentru fiu, au fost vărsate ultimele lacrimi, ultima îmbrățișare a fost dată, iar bătrânul tată și-a strâns cu putere la piept fiul pentru ultima dată. Mâna îi era ridicată, ținând cu putere instrumentul morții, care urma să ia viața lui Isaac, când, deodată, brațul lui este oprit… „Şi Avraam și-a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș.”

  Tatăl nostru ceresc L-a lăsat pe Fiul Său să treacă prin agonia crucificării. Legiuni întregi de îngeri erau martore la umilirea și chinul sufletesc al Fiului lui Dumnezeu, însă nu le-a fost îngăduit să intervină, așa cum a fost în cazul lui Isaac. Nu s-a mai auzit nicio voce care să oprească sacrificiul. Fiul cel scump al lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, a fost insultat, batjocorit, ridiculizat și chinuit până ce Şi-a plecat capul în moarte. Ce dovadă mai mare decât aceasta ne-ar fi putut da Cel Infinit cu privire la iubirea și mila lui divină? – Signs of the Times, 1 aprilie 1875

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Plin de sfat sau răsfăț?

  Doamne, ajută-mă să văd chipul și asemănarea Ta în ceilalți și să-i iubesc așa cum ai făcut-o Tu! PROVOCARE: Fă tot ce poți ca astăzi să-i tratezi într-o manieră plină de respect atât pe cei cunoscuți, cât și pe necunoscuți!

  Jertfe pentru fii

  Doamne, ajută-ne să ne rugăm pentru cei din familia noastră, să ne pese de mântuirea lor și să facem tot ce putem pentru a fi împreună Acasă! PROVOCARE: Astăzi, orientează-te în jur, privește la cei care apun, la tine, la copii și găsește-ți locul! Dacă reușești, ai găsit cărarea înțelepciunii.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Publicate astăzi

  Uriașul născut în nouă zile

  Dacă sunt conștient că o mână divină m-a modelat din țărână, mă voi considera cea mai importantă operă din univers și nu voi accepta să mă trateze cineva cu lipsă de respect sau de prețuire. Chiar atitudinea mea față de propria persoană ar trebui să fie mai plină de considerație și de stimă de sine. Un copil al lui Dumnezeu nu are absolut niciun motiv de rușine sau reținere. Nu aroganță, ci demnitate.

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Tresaltă de bucurie!

  Poţi să te încrezi în EL! Astăzi fii plin de bucurie şi strigă de veselie: „Iată că împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor!”

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Az Úr szemmel tartja népét

  „Hát az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal,...