Scara cerului

  Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor! (Geneza 28:17)

  Urmărește versiunea video aici.

  Iacov nu era desăvârșit în ce privește caracterul. El a păcătuit împotriva tatălui său, a fratelui său, împotriva propriului suflet și împotriva lui Dumnezeu. Inspirația raportează cu credincioșie greșelile oamenilor buni, acei oameni percepuți ca deosebiți în ochii lui Dumnezeu; cu adevărat, greșelile lor sunt raportate mai în detaliu decât virtuțile lor… Ei au fost asaltați de ispite și adesea au fost învinși de acestea, însă ei au fost doritori să învețe în școala lui Hristos. Dacă aceste personaje ne-ar fi fost prezentate ca fiind fără nicio vină, poate ne-am fi descurajat în dorința noastră de a ajunge la neprihănire… Reiese clar din aceasta că Dumnezeu nu trece nicidecum cu vederea păcatul. El vede păcatul la cei mai deosebiți dintre ai Săi și îi pedepsește chiar mai hotărât decât pe cei care au mai puțină lumină și responsabilitate. Însă, în contrast cu greșelile și păcatele oamenilor, este prezentat un caracter desăvârșit – acela al Fiului lui Dumnezeu, care Şi-a îmbrăcat divinitatea în umanitate și a devenit om printre fiii oamenilor. (…)

  Iacov a obținut prin înșelăciune binecuvântarea care i se cuvenea fratelui său. Dumnezeu îi promisese lui dreptul de întâi născut și respectiva promisiune ar fi fost îndeplinită la timpul cuvenit dacă el ar fi avut răbdare să aștepte. Însă, la fel ca mulți dintre cei ce pretind acum că sunt copii ai lui Dumnezeu, lui i-a lipsit credința și s-a gândit să întreprindă ceva el însuși în loc să lase în supunere situația în mâinile Domnului.

  Când a pornit singur pe cale, era foarte abătut și descurajat… Şi totuși Dumnezeu nu l-a uitat pe Iacov. Îndurarea Lui continua să se manifeste față de slujitorul Său care păcătuise, chiar dacă urma să îngăduie ca necazurile să vină încă asupra lui până când avea să învețe pe deplin lecția supunerii răbdătoare. Cu multă îndurare și milă, Domnul i-a descoperit lui Iacov exact ceea ce avea el nevoie, un Mântuitor. (…)

  Istovit de călătorie, fugarul și-a plecat capul pe pământ, folosind o piatră ca pernă. Şi în timp ce dormea, Domnul i-a dat o vedenie. El a văzut o scară luminoasă și strălucitoare, a cărei bază se rezema pe pământ și al cărei vârf atingea cerul. Pe această scară urcau și coborau îngeri, iar deasupra Se afla Domnul slavei, care îi adresa lui Iacov cuvinte foarte încurajatoare. El l-a asigurat pe Iacov că se află sub protecția divină în acest timp cât era plecat de acasă și că țara din care plecase în exil ca fugar avea să le fie dată lui și urmașilor lui. – Signs of the Times, 31 iulie 1884

  Scara cerului - 2019. Dumnezeu l-a asigurat pe Iacov că se află sub protecția divină în acest timp cât era plecat de acasă și că țara din care plecase în exil ca fugar avea să le fie dată lui și urmașilor lui.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Scrie o listă!

  PROVOCARE: Fă astăzi o listă cu persoanele pe care le poți susține în momentele mai puțin plăcute și actualizeaz-o constant! Responsabilitatea noastră este de a continua exercițiul de la Golgota pentru ca, în final, să ne regăsim numele în Cartea Vieții.

  Publicate astăzi

  La ora șase începe programul TV

  Nimic nu se mai poate face fără sacrificii și voință. Provocarea vieții tale de astăzi este să te smulgi măcar pentru câteva zeci de minute din fața ecranelor și să oferi acel timp unui semen al tău sau lui Dumnezeu. Să știi că nu-i poți auzi de-adevăratelea pe cei de lângă tine sau pe Mântuitorul tău în zgomotul divertismentului sau al ficțiunii. Fă puțină liniște și privește un pic în gol; vei vedea cu mult mai mult!

  Binecuvântări deghizate

  Am cerut de la Dumnezeu iertare pentru gândurile mele nechibzuite de mai înainte. Niciodată nu m-am gândit că o să-I mulțumesc pentru căldura excesivă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru căldură!

  Slujirea lui Dumnezeu (I)

  Dacă Hristos ar veni astăzi, din ce grup ai face parte? Ai ajutat pe cineva care are o nevoie foarte importantă? Le-ai întins o mână de ajutor celor uitaţi şi oropsiţi? Dumnezeu primeşte ajutorul tău şi dragostea ta pentru semeni ca şi când le-ai fi manifestat faţă de El.

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...