Domnul este în locul acesta

  Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. (Geneza 28:16)

  Urmărește versiunea video aici.

  Iacov s-a trezit nutrind un simțământ solemn al prezenței lui Dumnezeu… Prin Duhul lui Dumnezeu îi fusese descoperit planul de mântuire, nu pe deplin, ci acele părți pe care era esențial să le cunoască. Timpul primei veniri a Domnului Hristos se afla încă în viitor, însă Dumnezeu nu dorea ca slujitorul Său să fie în necunoștință de faptul că Tatăl le oferise un apărător oamenilor care au păcătuit.

  Până la momentul răzvrătirii lui Adam și Eva împotriva guvernării lui Dumnezeu, exista comuniune liberă cu Dumnezeu. Cerul și pământul erau legate de o cale pe care Domnului Îi plăcea s-o parcurgă. Însă păcatul lui Adam și al Evei a despărțit cerul de pământ. Blestemul păcatului era asupra neamului omenesc și era atât de ofensator în ochii lui Dumnezeu, încât oamenii nu puteau avea comuniune cu Creatorul lor, oricât de mult și-ar fi dorit lucrul acesta. Ei nu puteau urca în cer ca să intre în cetatea lui Dumnezeu, căci acolo nu poate pătrunde nimic din ceea ce este întinat. Scara Îl reprezintă pe Domnul Isus, mijlocul rânduit pentru comunicare. Dacă El n-ar fi construit prin propriile Lui merite o punte peste abisul creat de păcat, îngerii slujitori, care urcau și coborau pe această scară, nu ar fi comunicat cu păcătoșii.

  Toate acestea i-au fost descoperite lui Iacov în visul său. Deși mintea sa a priceput de îndată o parte din această revelație, marile și tainicele adevăruri ale acesteia au constituit studiul său de o viață, timp în care le-a înțeles din ce în ce mai mult. În discuția Sa cu Natanael, Domnul Isus S-a referit la această scară tainică la care Iacov privea cu uimire. Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.”

  Datoria noastră de pe parcursul vieții este să începem de la treapta cea mai de jos a scării și să urcăm către ceruri pas cu pas… Urcăm prin pași succesivi. Când sărim peste o treaptă, trebuie să ajungem la alta care se află și mai sus. În felul acesta, mâna este încontinuu întinsă în sus pentru a primi har după har, în timp ce picioarele pășesc de pe o treaptă pe cealaltă, până când, la sfârșit, ni se va face o primire minunată în Împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. – Signs of the Times, 31 iulie 1884

  Domnul este în locul acesta - 2019. Datoria noastră de pe parcursul vieții este să începem de la treapta cea mai de jos a scării și să urcăm către ceruri pas cu pas… Urcăm prin pași succesivi. Mâna este încontinuu întinsă în sus pentru a primi har după har.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...