Domnul este în locul acesta

  Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. (Geneza 28:16)

  Urmărește versiunea video aici.

  Iacov s-a trezit nutrind un simțământ solemn al prezenței lui Dumnezeu… Prin Duhul lui Dumnezeu îi fusese descoperit planul de mântuire, nu pe deplin, ci acele părți pe care era esențial să le cunoască. Timpul primei veniri a Domnului Hristos se afla încă în viitor, însă Dumnezeu nu dorea ca slujitorul Său să fie în necunoștință de faptul că Tatăl le oferise un apărător oamenilor care au păcătuit.

  Până la momentul răzvrătirii lui Adam și Eva împotriva guvernării lui Dumnezeu, exista comuniune liberă cu Dumnezeu. Cerul și pământul erau legate de o cale pe care Domnului Îi plăcea s-o parcurgă. Însă păcatul lui Adam și al Evei a despărțit cerul de pământ. Blestemul păcatului era asupra neamului omenesc și era atât de ofensator în ochii lui Dumnezeu, încât oamenii nu puteau avea comuniune cu Creatorul lor, oricât de mult și-ar fi dorit lucrul acesta. Ei nu puteau urca în cer ca să intre în cetatea lui Dumnezeu, căci acolo nu poate pătrunde nimic din ceea ce este întinat. Scara Îl reprezintă pe Domnul Isus, mijlocul rânduit pentru comunicare. Dacă El n-ar fi construit prin propriile Lui merite o punte peste abisul creat de păcat, îngerii slujitori, care urcau și coborau pe această scară, nu ar fi comunicat cu păcătoșii.

  Toate acestea i-au fost descoperite lui Iacov în visul său. Deși mintea sa a priceput de îndată o parte din această revelație, marile și tainicele adevăruri ale acesteia au constituit studiul său de o viață, timp în care le-a înțeles din ce în ce mai mult. În discuția Sa cu Natanael, Domnul Isus S-a referit la această scară tainică la care Iacov privea cu uimire. Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.”

  Datoria noastră de pe parcursul vieții este să începem de la treapta cea mai de jos a scării și să urcăm către ceruri pas cu pas… Urcăm prin pași succesivi. Când sărim peste o treaptă, trebuie să ajungem la alta care se află și mai sus. În felul acesta, mâna este încontinuu întinsă în sus pentru a primi har după har, în timp ce picioarele pășesc de pe o treaptă pe cealaltă, până când, la sfârșit, ni se va face o primire minunată în Împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. – Signs of the Times, 31 iulie 1884

  Domnul este în locul acesta - 2019. Datoria noastră de pe parcursul vieții este să începem de la treapta cea mai de jos a scării și să urcăm către ceruri pas cu pas… Urcăm prin pași succesivi. Mâna este încontinuu întinsă în sus pentru a primi har după har.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Scrie o listă!

  PROVOCARE: Fă astăzi o listă cu persoanele pe care le poți susține în momentele mai puțin plăcute și actualizeaz-o constant! Responsabilitatea noastră este de a continua exercițiul de la Golgota pentru ca, în final, să ne regăsim numele în Cartea Vieții.

  Publicate astăzi

  La ora șase începe programul TV

  Nimic nu se mai poate face fără sacrificii și voință. Provocarea vieții tale de astăzi este să te smulgi măcar pentru câteva zeci de minute din fața ecranelor și să oferi acel timp unui semen al tău sau lui Dumnezeu. Să știi că nu-i poți auzi de-adevăratelea pe cei de lângă tine sau pe Mântuitorul tău în zgomotul divertismentului sau al ficțiunii. Fă puțină liniște și privește un pic în gol; vei vedea cu mult mai mult!

  Binecuvântări deghizate

  Am cerut de la Dumnezeu iertare pentru gândurile mele nechibzuite de mai înainte. Niciodată nu m-am gândit că o să-I mulțumesc pentru căldura excesivă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru căldură!

  Slujirea lui Dumnezeu (I)

  Dacă Hristos ar veni astăzi, din ce grup ai face parte? Ai ajutat pe cineva care are o nevoie foarte importantă? Le-ai întins o mână de ajutor celor uitaţi şi oropsiţi? Dumnezeu primeşte ajutorul tău şi dragostea ta pentru semeni ca şi când le-ai fi manifestat faţă de El.

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...