Chemarea lui Moise

  Acum vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel. (Exodul 3:10)

  Urmărește versiunea video aici.

  Pentru evreii ce sufereau sub jugul robiei, ziua eliberării părea că se tot amână, însă Dumnezeu, la timpul hotărât de El, a avut în vedere pentru ei o lucrare ce avea să se facă printr-o putere cu totul deosebită. Moise nu avea să stea, așa cum gândise el la început, în fruntea armatei, fluturând steaguri și purtând o armură strălucitoare. Poporul exploatat și subjugat atât de mult timp nu avea să câștige singur biruința, ridicându-se și cerându-și drepturile. Planul lui Dumnezeu avea să fie îndeplinit într-un mod care avea să arunce dispreț asupra mândriei și slavei omenești. Eliberatorul urma să înainteze ca un simplu păstor, având în mâna sa doar un toiag; însă Dumnezeu avea să facă acel toiag puternic, eliberându-Şi poporul din robie și purtându-le de grijă atunci când aveau să fie urmăriți de vrăjmașii lor.

  Înainte să plece, Moise și-a primit înalta însărcinare pentru marea sa lucrare într-un mod care l-a umplut de teamă și l-a umplut de un simțământ profund al propriei sale slăbiciuni și nevrednicii. În timp ce era prins cu îndatoririle obișnuite, a văzut un tufiș, cu ramuri, frunze și trunchi, arzând în întregime, fără să se mistuie. S-a apropiat mai mult să vadă minunea, când o voce i-a vorbit din foc. Era vocea lui Dumnezeu. Era Acela care, ca Înger al legământului, Se descoperise pe Sine înaintașilor săi în veacurile trecute. Trupul lui Moise tremura, fiind cuprins de spaimă când a auzit că Domnul îl cheamă pe nume. Cu buze tremurânde, el a răspuns: „Iată-Mă!” Fusese avertizat să nu se apropie de Creatorul său în mod necuvenit: „Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.”

  Ființele omenești pot învăța de aici o lecție care nu ar trebui uitată niciodată, și anume să se apropie de Dumnezeu cu reverență. Putem avea îndrăzneală să venim în prezența Sa în numele Domnului Isus, neprihănirea și înlocuitorul nostru, însă niciodată cu acea îndrăzneală a încumetării ca și cum El ar fi la același nivel cu noi. Am văzut pe mulți adresându-se marelui, atotputernicului și sfântului Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, ca și când s-ar adresa unui egal sau chiar unui inferior… Dumnezeu merită toată reverența noastră și, ori de câte ori prezența Sa este conștientizată, păcătoșii trebuie să se plece în cea mai umilă atitudine. – Signs of the Times, 26 februarie 1880

  https://youtu.be/e9ffJVHa9h0

  Chemarea lui Moise - 2019. Putem avea îndrăzneală să venim în prezența Sa în numele Domnului Isus, neprihănirea și înlocuitorul nostru, însă niciodată cu acea îndrăzneală a încumetării ca și cum El ar fi la același nivel cu noi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Scrie o listă!

  PROVOCARE: Fă astăzi o listă cu persoanele pe care le poți susține în momentele mai puțin plăcute și actualizeaz-o constant! Responsabilitatea noastră este de a continua exercițiul de la Golgota pentru ca, în final, să ne regăsim numele în Cartea Vieții.

  Publicate astăzi

  La ora șase începe programul TV

  Nimic nu se mai poate face fără sacrificii și voință. Provocarea vieții tale de astăzi este să te smulgi măcar pentru câteva zeci de minute din fața ecranelor și să oferi acel timp unui semen al tău sau lui Dumnezeu. Să știi că nu-i poți auzi de-adevăratelea pe cei de lângă tine sau pe Mântuitorul tău în zgomotul divertismentului sau al ficțiunii. Fă puțină liniște și privește un pic în gol; vei vedea cu mult mai mult!

  Binecuvântări deghizate

  Am cerut de la Dumnezeu iertare pentru gândurile mele nechibzuite de mai înainte. Niciodată nu m-am gândit că o să-I mulțumesc pentru căldura excesivă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru căldură!

  Slujirea lui Dumnezeu (I)

  Dacă Hristos ar veni astăzi, din ce grup ai face parte? Ai ajutat pe cineva care are o nevoie foarte importantă? Le-ai întins o mână de ajutor celor uitaţi şi oropsiţi? Dumnezeu primeşte ajutorul tău şi dragostea ta pentru semeni ca şi când le-ai fi manifestat faţă de El.

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...