Chemarea lui Moise

  Acum vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel. (Exodul 3:10)

  Urmărește versiunea video aici.

  Pentru evreii ce sufereau sub jugul robiei, ziua eliberării părea că se tot amână, însă Dumnezeu, la timpul hotărât de El, a avut în vedere pentru ei o lucrare ce avea să se facă printr-o putere cu totul deosebită. Moise nu avea să stea, așa cum gândise el la început, în fruntea armatei, fluturând steaguri și purtând o armură strălucitoare. Poporul exploatat și subjugat atât de mult timp nu avea să câștige singur biruința, ridicându-se și cerându-și drepturile. Planul lui Dumnezeu avea să fie îndeplinit într-un mod care avea să arunce dispreț asupra mândriei și slavei omenești. Eliberatorul urma să înainteze ca un simplu păstor, având în mâna sa doar un toiag; însă Dumnezeu avea să facă acel toiag puternic, eliberându-Şi poporul din robie și purtându-le de grijă atunci când aveau să fie urmăriți de vrăjmașii lor.

  Înainte să plece, Moise și-a primit înalta însărcinare pentru marea sa lucrare într-un mod care l-a umplut de teamă și l-a umplut de un simțământ profund al propriei sale slăbiciuni și nevrednicii. În timp ce era prins cu îndatoririle obișnuite, a văzut un tufiș, cu ramuri, frunze și trunchi, arzând în întregime, fără să se mistuie. S-a apropiat mai mult să vadă minunea, când o voce i-a vorbit din foc. Era vocea lui Dumnezeu. Era Acela care, ca Înger al legământului, Se descoperise pe Sine înaintașilor săi în veacurile trecute. Trupul lui Moise tremura, fiind cuprins de spaimă când a auzit că Domnul îl cheamă pe nume. Cu buze tremurânde, el a răspuns: „Iată-Mă!” Fusese avertizat să nu se apropie de Creatorul său în mod necuvenit: „Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.”

  Ființele omenești pot învăța de aici o lecție care nu ar trebui uitată niciodată, și anume să se apropie de Dumnezeu cu reverență. Putem avea îndrăzneală să venim în prezența Sa în numele Domnului Isus, neprihănirea și înlocuitorul nostru, însă niciodată cu acea îndrăzneală a încumetării ca și cum El ar fi la același nivel cu noi. Am văzut pe mulți adresându-se marelui, atotputernicului și sfântului Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, ca și când s-ar adresa unui egal sau chiar unui inferior… Dumnezeu merită toată reverența noastră și, ori de câte ori prezența Sa este conștientizată, păcătoșii trebuie să se plece în cea mai umilă atitudine. – Signs of the Times, 26 februarie 1880

  https://youtu.be/e9ffJVHa9h0

  Chemarea lui Moise - 2019. Putem avea îndrăzneală să venim în prezența Sa în numele Domnului Isus, neprihănirea și înlocuitorul nostru, însă niciodată cu acea îndrăzneală a încumetării ca și cum El ar fi la același nivel cu noi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...