Dumnezeu vă va cerceta cu siguranță

  Iosif a zis fraților săi: „Eu am să mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov.” (Geneza 50:24)

  Urmărește versiunea video aici.

  Deși doar câteva familii coborâseră în Egipt, acum erau o mare mulțime. Şi, fiind înconjurați de idolatrie, mulți dintre ei pierduseră cunoștința despre adevăratul Dumnezeu și uitaseră Legea Sa. Totuși existau câțiva printre ei care încă se închinau… Creatorului cerului și al pământului. Aceștia sufereau când își vedeau copiii că asistă și chiar se implică în închinarea idolatră a poporului din jurul lor… În necazul lor, cei credincioși au strigat către Domnul pentru a-i scăpa de sub jugul egiptean.

  Ei nu au renunțat la credința lor, ci au recunoscut deschis înaintea egiptenilor că se închinau numai adevăratului și viului Dumnezeu. Au prezentat dovezile existenței și puterii Sale, începând de la creațiune. Egiptenii au avut astfel ocazia să cunoască credința evreilor, cât și pe Dumnezeul lor. (…)

  Bătrânii lui Israel se străduiau să încurajeze credința în declin a fraților lor, referindu-se la promisiunea făcută lui Avraam și la cuvintele profetice rostite de Iosif înainte de moartea lui, prevestind eliberarea lor din Egipt. Unii ascultau și credeau. Alții priveau la starea mizeră în care se aflau și nu puteau spera. Când au aflat așteptările copiilor lui Israel, egiptenii au luat în râs speranțele lor de eliberare și au vorbit disprețuitor despre puterea Dumnezeului lor.

  Slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu înțeleseseră că Domnul îngăduise ca ei să ajungă în Egipt din cauza necredincioșiei lor, ca popor, față de El și din cauză că s-au unit prin căsătorie cu persoane din alte națiuni, fiind astfel târâți în idolatrie. (…)

  Însă erau mulți dintre evrei care preferau să rămână în robie decât să meargă într-o nouă țară, făcând față dificultăților ce ar fi însoțit o asemenea călătorie; de asemenea, obiceiurile multora dintre ei se asemănau atât de mult cu ale egiptenilor, încât preferau să locuiască în Egipt. Din acest motiv, Domnul nu i-a eliberat de îndată ce făcuse primele semne și minuni înaintea lui Faraon. El a condus astfel evenimentele, îngăduind ca spiritul despotic al faraonului să se dezvolte tot mai mult și, de asemenea, făcând ca prin manifestări ale atotputerniciei Sale să-i determine pe israeliți să fie conștienți de puterea Sa divină, astfel ca să ajungă nerăbdători să părăsească Egiptul și să aleagă să slujească Dumnezeului adevărat și îndurător. – Signs of the Times, 4 martie 1880

  Dumnezeu vă va cerceta cu siguranță - 2019. Slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu înțeleseseră că Domnul îngăduise ca ei să ajungă în Egipt din cauza necredincioșiei lor, ca popor, față de El și din cauză că s-au unit prin căsătorie cu persoane din alte națiuni, fiind astfel târâți în idolatrie.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...