Dumnezeu vă va cerceta cu siguranță

  Iosif a zis fraților săi: „Eu am să mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov.” (Geneza 50:24)

  Urmărește versiunea video aici.

  Deși doar câteva familii coborâseră în Egipt, acum erau o mare mulțime. Şi, fiind înconjurați de idolatrie, mulți dintre ei pierduseră cunoștința despre adevăratul Dumnezeu și uitaseră Legea Sa. Totuși existau câțiva printre ei care încă se închinau… Creatorului cerului și al pământului. Aceștia sufereau când își vedeau copiii că asistă și chiar se implică în închinarea idolatră a poporului din jurul lor… În necazul lor, cei credincioși au strigat către Domnul pentru a-i scăpa de sub jugul egiptean.

  Ei nu au renunțat la credința lor, ci au recunoscut deschis înaintea egiptenilor că se închinau numai adevăratului și viului Dumnezeu. Au prezentat dovezile existenței și puterii Sale, începând de la creațiune. Egiptenii au avut astfel ocazia să cunoască credința evreilor, cât și pe Dumnezeul lor. (…)

  Bătrânii lui Israel se străduiau să încurajeze credința în declin a fraților lor, referindu-se la promisiunea făcută lui Avraam și la cuvintele profetice rostite de Iosif înainte de moartea lui, prevestind eliberarea lor din Egipt. Unii ascultau și credeau. Alții priveau la starea mizeră în care se aflau și nu puteau spera. Când au aflat așteptările copiilor lui Israel, egiptenii au luat în râs speranțele lor de eliberare și au vorbit disprețuitor despre puterea Dumnezeului lor.

  Slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu înțeleseseră că Domnul îngăduise ca ei să ajungă în Egipt din cauza necredincioșiei lor, ca popor, față de El și din cauză că s-au unit prin căsătorie cu persoane din alte națiuni, fiind astfel târâți în idolatrie. (…)

  Însă erau mulți dintre evrei care preferau să rămână în robie decât să meargă într-o nouă țară, făcând față dificultăților ce ar fi însoțit o asemenea călătorie; de asemenea, obiceiurile multora dintre ei se asemănau atât de mult cu ale egiptenilor, încât preferau să locuiască în Egipt. Din acest motiv, Domnul nu i-a eliberat de îndată ce făcuse primele semne și minuni înaintea lui Faraon. El a condus astfel evenimentele, îngăduind ca spiritul despotic al faraonului să se dezvolte tot mai mult și, de asemenea, făcând ca prin manifestări ale atotputerniciei Sale să-i determine pe israeliți să fie conștienți de puterea Sa divină, astfel ca să ajungă nerăbdători să părăsească Egiptul și să aleagă să slujească Dumnezeului adevărat și îndurător. – Signs of the Times, 4 martie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  „Noi am găsit pe Mesia”

  Roagă-te ca toți cei din casa ta să Îl găsească pe Hristos! Provocare: Fă un plan ca luna aceasta să te rogi în fiecare zi pentru rudele tale care nu Îl cunosc încă pe Isus, amintindu-le cu consecvență numele în rugăciune!

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  Fii un model autentic!

  Doamne, Te rog să desăvârșești în mine un caracter din care cinstea să nu facă parte doar ocazional! Și fă din influența mea un motiv în plus pentru care oamenii care mă întâlnesc să-și dorească Cerul! Provocare: Fă tot ce poți pentru a fi cinstit în toate domeniile vieții tale! Și pentru ca cinstea să fie deplină, caută să discuți deschis cu cineva căruia i-ai greșit, recunoscând în mod cinstit limitele tale umane și cerându-i iertare!

  Publicate astăzi

  10 Perfect, dar invizibil

  De multe ori suntem atrași sau impresionați de renumele cuiva. Faima este rezultatul colportării unor știri adevărate sau exagerate. O campanie isteață poate aduce faimă și unei nonvalori. Adevăratul succes este însă rezultatul lucrului constant, al perseverenței și al modestiei. Un om de succes va fi întotdeauna decent în a se lăuda cu performanțele lui și va considera permanent că mai are de crescut.

  Totul nou

  Mi-l pot imagina pe Isus oprindu-Se să admire frumusețea pe care o creează în viața ta și a mea. Să avem răbdare, pentru că Isus făgăduiește că „acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”.

  Acoperirea prejudiciului

  Cererea victimei pentru a putea ierta cuprinde recunoaşterea prejudiciului adus, pocăinţa, compasiunea pentru victimă şi o dovadă de empatie, precum şi o oarecare reparaţie. Aceasta este singura cale de eliminare a stresului emoţional.

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  Az igazak feltámadása

  „Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod...