Puterea superioară a lui Dumnezeu

  Tu vei spune tot ce-ți voi porunci Eu, iar fratele tău, Aaron, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. (Exodul 7:2)

  Domnul l-a îndemnat pe Moise să se ducă iarăși la copiii lui Israel și să le repete promisiunile legate de eliberare, aducându-le o asigurare proaspătă a călăuzirii divine. Moise s-a dus, așa cum i s-a poruncit, însă poporul nu dorea să-l primească; inimile lor erau pline de înverșunare, biciul încă le suna în urechi, strigătele de chin și durere acopereau orice alte zgomote și astfel ei nu erau dispuși să asculte. Moise și-a plecat capul în umilință, cu dezamăgire, și din nou s-a auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-i: „Du-te și vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara lui.”

  A fost informat că monarhul urma să-și dea consimțământul doar după ce Dumnezeu avea să-Şi întindă mâna asupra Egiptului, rostind judecăți asupra lui și eliberând pe Israel cu mare putere… El avea să le arate, prin slujitorul Său Moise, că Acela care a creat cerurile și pământul este Dumnezeul cel viu și atotputernic, mai presus de toți dumnezeii, că puterea Sa este cea mai mare, că atotputernicia Sa putea aduce eliberare poporului Său cu mână tare și puternică. (…)

  Supunându-se poruncii divine, Moise și Aaron au intrat din nou în sălile pline de splendoare ale palatului faraonului. Acolo, înconjurați de coloanele imense și bogat sculptate, de draperiile ornamentate și de podoabele bogate, de aur și argint și pietre prețioase, înaintea monarhului celei mai puternice împărății existente atunci, stăteau acești doi bărbați din neamul acela disprețuit, unul cu un toiag în mâna sa, venind încă o dată pentru a-i cere să lase pe poporul lor să plece.

  Faraonul a cerut o minune. Moise și Aaron fuseseră învățați dinainte să știe ce au de făcut în cazul în care faraon avea să le ceară așa ceva, așa că Aaron a luat toiagul și l-a aruncat înaintea lui faraon. Acesta s-a transformat în șarpe. Dar faraon a trimis după „înțelepții și vrăjitorii lui” care, la porunca sa, „toți și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor”. Vrăjitorii aceia nu făcuseră ei înșiși ca toiegele lor să se transforme în șerpi, ci, prin magie, fiind ajutați de marele amăgitor, au făcut ca acestea să apară ca niște șerpi, pentru a contraface astfel lucrarea lui Dumnezeu. (…)

  Lucrarea lui Dumnezeu s-a dovedit astfel a fi superioară lucrării lui Satana. – Signs of the Times, 11 martie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...