Acum păduchi și muște

  Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ți toiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului.” (Exodul 8:16)

  Broaștele au murit și au fost adunate în grămezi. Faraon și întregul Egipt aveau dovada că aroganța și orgoliul lor nu le foloseau la nimic, ei neputând să îndepărteze broaștele și că această lucrare nu fusese făcută prin magie, ci ea constituia o judecată venită de la Dumnezeul cerurilor.

  Când a fost eliberat de neplăcerea respectivă, Faraon s-a încăpățânat din nou și nu a vrut să lase pe Israel să plece. La porunca lui Dumnezeu, Aaron și-a întins toiagul și toată țărâna pământului s-a transformat în păduchi pe tot cuprinsul țării Egiptului. Faraon i-a chemat pe vrăjitorii lui să facă și ei la fel prin vrăjitoriile lor, însă nu au putut… Magicienii au recunoscut ei înșiși că puterea lor de imitare a luat sfârșit, admițând că „aici este degetul lui Dumnezeu!”. Însă Faraon a rămas tot împietrit.

  A mai fost făcută o încercare după un alt apel de „a lăsa poporul să plece”. Muștele au umplut casele și roiau pe pământ, astfel că „toată țara Egiptului a fost pustiită de muște câinești”. Acestea nu erau muște din acelea care ne necăjesc pe noi uneori, în anumite perioade ale anului, ci erau mari și veninoase. Înțepătura lor era foarte dureroasă, și pentru oameni, și pentru animale. Așa cum spuseseră ei înainte, în ținutul Gosen nu aveau să fie astfel de muște, și exact așa s-au petrecut lucrurile.

  Faraon a trimis acum după cei doi frați și le-a spus că le va permite israeliților să aducă jertfe în Egipt; însă această ofertă a fost refuzată. Anumite animale erau considerate obiecte de închinare de către egipteni și aceste creaturi erau atât de mult venerate, încât uciderea uneia chiar și accidental ar fi fost considerată o crimă vrednică de pedeapsa cu moartea. Moise i-a argumentat lui Faraon că era imposibil ca ei să aducă jertfe lui Dumnezeu acolo, în țara Egiptului, deoarece, în selectarea animalelor pentru jertfe, s-ar fi putut alege unele pe care egiptenii le considerau sacre.

  Moise a propus din nou să fie lăsați să facă o călătorie de trei zile în pustie. Faraon a consimțit și le-a cerut slujitorilor lui Dumnezeu să-L roage să îndepărteze plaga. Ei i-au promis că vor face acest lucru, însă l-au avertizat să nu îi mai înșele. Plaga a încetat după ce ei și-au rostit rugăciunea. Însă inima lui Faraon s-a împietrit din nou și din nou a refuzat să-i lase să plece. – Signs of the Times, 11 martie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...