O mărturisire și o promisiune false

  De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. (Exodul 9:27)
  Poporul Meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite” (Isaia 32:18).

  Unica siguranță pentru popoare și indivizi este să fie ascultători de Dumnezeu și să stea întotdeauna de partea adevărului și a neprihănirii. Faraon s-a umilit acum și a spus: „De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați.” El i-a rugat pe slujitorii lui Dumnezeu să mijlocească înaintea Lui, astfel ca teribila furtună cu tunete și fulgere să înceteze.

  Moise era conștient că lupta nu se va încheia, căci el pricepea că, din mândrie, lucrările inimii omului erau o sfidare a lui Dumnezeu. Mărturisirile și promisiunile lui Faraon nu au fost făcute în urma unor schimbări produse în mintea sau în inima sa; doar spaima și durerea l-au silit să cedeze pe moment în lupta cu Dumnezeu. Totuși Moise a promis că-i va satisface cererea ca și când mărturisirea sa ar fi fost autentică, iar căința sa, sinceră, căci el nu mai voia să-i dea ocazia să se încăpățâneze iarăși. (…)

  Ieșind din cetate, el și-a „ridicat mâinile spre Domnul, tunetele și piatra au încetat și n-a mai căzut ploaia pe pământ”. Însă de îndată ce manifestarea teribilă a puterii divine a încetat, inima lui Faraon a redevenit la fel de încăpățânată și răzvrătită.

  Domnul Își manifestase puterea pentru a confirma credința poporului Său Israel în Sine, ca singurul Dumnezeu adevărat și viu. El le-a dat dovezi de netăgăduit prin deosebirea pe care a făcut-o între ei, ca popor al Său, și egipteni. El a dorit ca toate popoarele să știe că, deși se aflau în robie aspră și fuseseră disprețuiți, totuși ei erau ai Lui, poporul Său ales, și El avea să intervină în mod minunat pentru eliberarea lor.

  Din cauza îndelungatei șederi între egipteni și deoarece fuseseră continuu martori la închinarea idolatră a acestora, concepția evreilor cu privire la adevăratul și viul Dumnezeu fusese foarte mult afectată.

  Ei îi vedeau pe egiptenii idolatri bucurându-se de prosperitate, în timp ce ei erau încontinuu ironizați cu remarca: „Dumnezeul vostru v-a uitat.” Însă acum, prin intervențiile Sale minunate, Dumnezeu avea să descopere poporului Său caracterul Său, puterea Sa divină și să le arate nimicnicia zeilor falși. – Signs of the Times, 18 martie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  O religie atractivă

  Doamne, atrage-i pe tineri la Tine! PROVOCARE: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta te face atât de fericit!

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Publicate astăzi

  Femeia bolnavă de 12 ani

  E posibil să suferi de mai multă vreme de ceva ce te macină (în corpul sau în sufletul tău). Probabil că ai trecut deja prin episoade de îngrijorare, descurajare sau chiar depresie. Necredința se poate instala ușor când suntem dezamăgiți. Istoria acestei femei care suferea de doisprezece ani a fost scrisă tocmai pentru tine și cei ce trec prin astfel de stări. Este mesajul clar că, atunci când te vei întâlni cu Mântuitorul în rugăciune, El te va asculta, va găsi cea mai bună soluție și te va elibera.

  Ochii inimii tale

  Ce sursă extraordinară de încredere și de încurajare este că putem vedea, cu ochii minții, lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit în Cuvântul Său!

  Batjocura şi dispreţul

  Cere astăzi răscumpărarea, și El ți-o va acorda la timpul potrivit și în cea mai bună formă, ca să devii biruitor și mai puternic.

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”

  „Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és...