O mărturisire și o promisiune false

  De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. (Exodul 9:27)
  Poporul Meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite” (Isaia 32:18).

  Unica siguranță pentru popoare și indivizi este să fie ascultători de Dumnezeu și să stea întotdeauna de partea adevărului și a neprihănirii. Faraon s-a umilit acum și a spus: „De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați.” El i-a rugat pe slujitorii lui Dumnezeu să mijlocească înaintea Lui, astfel ca teribila furtună cu tunete și fulgere să înceteze.

  Moise era conștient că lupta nu se va încheia, căci el pricepea că, din mândrie, lucrările inimii omului erau o sfidare a lui Dumnezeu. Mărturisirile și promisiunile lui Faraon nu au fost făcute în urma unor schimbări produse în mintea sau în inima sa; doar spaima și durerea l-au silit să cedeze pe moment în lupta cu Dumnezeu. Totuși Moise a promis că-i va satisface cererea ca și când mărturisirea sa ar fi fost autentică, iar căința sa, sinceră, căci el nu mai voia să-i dea ocazia să se încăpățâneze iarăși. (…)

  Ieșind din cetate, el și-a „ridicat mâinile spre Domnul, tunetele și piatra au încetat și n-a mai căzut ploaia pe pământ”. Însă de îndată ce manifestarea teribilă a puterii divine a încetat, inima lui Faraon a redevenit la fel de încăpățânată și răzvrătită.

  Domnul Își manifestase puterea pentru a confirma credința poporului Său Israel în Sine, ca singurul Dumnezeu adevărat și viu. El le-a dat dovezi de netăgăduit prin deosebirea pe care a făcut-o între ei, ca popor al Său, și egipteni. El a dorit ca toate popoarele să știe că, deși se aflau în robie aspră și fuseseră disprețuiți, totuși ei erau ai Lui, poporul Său ales, și El avea să intervină în mod minunat pentru eliberarea lor.

  Din cauza îndelungatei șederi între egipteni și deoarece fuseseră continuu martori la închinarea idolatră a acestora, concepția evreilor cu privire la adevăratul și viul Dumnezeu fusese foarte mult afectată.

  Ei îi vedeau pe egiptenii idolatri bucurându-se de prosperitate, în timp ce ei erau încontinuu ironizați cu remarca: „Dumnezeul vostru v-a uitat.” Însă acum, prin intervențiile Sale minunate, Dumnezeu avea să descopere poporului Său caracterul Său, puterea Sa divină și să le arate nimicnicia zeilor falși. – Signs of the Times, 18 martie 1880

  O mărturisire și o promisiune false - 2019. Egiptenii idolatri se bucurau și ironizau pe evrei cu remarca: „Dumnezeul vostru v-a uitat.” Însă acum, prin intervențiile Sale minunate, Dumnezeu avea să descopere poporului Său caracterul Său, puterea Sa divină și să le arate nimicnicia zeilor falși.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Mergem acasă!

  Doamne, fă să vedem în semnele din jurul nostru pașii Tăi care vin spre noi! PROVOCARE: Știi care este textul de memorat de la studiile biblice ale Școlii de Sabat? Repetă-l în fiecare zi săptămâna acesta!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...