Întuneric asupra țării

  Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi.” (Exodul 10:21)

  Egiptenii erau disperați. Urgiile care căzuseră asupra lor erau deja peste puterile lor de a suporta și erau plini de temeri pentru viitor. Oamenii se închinau lui Faraon ca la un reprezentant al zeului lor și care îi îndeplinea planurile. În ciuda acestui lucru, mulți erau convinși că el se împotrivea unei Puteri superioare care ținea toate popoarele sub cârmuirea Sa. Deodată, un întuneric a cuprins toată țara, atât de dens și atât de negru, încât părea un întuneric care se putea pipăi. Nu doar că oamenii erau lipsiți de lumină, însă chiar atmosfera era atât de apăsătoare, încât era greu și de respirat… Însă toți copiii lui Israel aveau lumină și se bucurau de aer curat în locuințele lor. (…)

  Robii evrei erau încontinuu favorizați de Dumnezeu și deveneau tot mai încrezători că vor fi eliberați. Logofeții nu îndrăzneau să-i mai pedepsească la fel de aspru ca înainte, temându-se ca nu cumva marea mulțime a evreilor să se ridice și să se răzbune pentru maltratările pe care le suferiseră.

  Acest întuneric înspăimântător a durat trei zile și, în acest timp, activitățile obișnuite ale vieții nu au putut fi îndeplinite. Acesta era planul lui Dumnezeu. El dorea să le ofere timp să cugete și să se pocăiască înainte de a trimite ultima și cea mai cumplită urgie, moartea întâilor născuți. El a dorit să îndepărteze din preajma lor orice lucru care să le distragă atenția și să le dea răgaz să mediteze, oferindu-le în felul acesta noi dovezi ale îndurării Sale și ale faptului că El nu dorea să-i nimicească.

  La sfârșitul celor trei zile de întuneric, Faraon a trimis după Moise și i-a spus: „Duceți-vă și slujiți Domnului! Să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi.” Răspunsul a fost: „Chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului, Dumnezeului nostru, și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului.”

  Faraon, neînduplecat și hotărât, a strigat: „Ieși de la mine! Să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta, vei muri.” Şi răspunsul a fost: „Da…, nu mă voi mai arăta înaintea ta.” – Signs of the Times, 18 martie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Mustrarea nu dăunează acceptării

  Dragi părinți, nu ocoliți cuvintele de avertizare pentru copiii și tinerii din casele voastre! Veți secera cele mai mari bucurii când îi veți vedea că Îi dau dreptate lui Dumnezeu și fac legământ cu El. Chiar azi, semănați o avertizare cu blândețe și dragoste! PROVOCARE: Ce lucru pe care îl fac copiii tăi ești convins că nu este bun? Roagă-te astăzi să ai putere să le spui cu blândețe că Dumnezeu vrea să le dea putere să renunțe la el!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Publicate astăzi

  Luna când începe școala

  Dacă ești printre cei care pot învăța mai ușor și mai mult, nu te mulțumi să aduni în palmaresul personal note bune, ci fă din capacitățile tale un atu pentru tot grupul! Ajută-i pe ceilalți să te ajungă din urmă! Vei simți mult mai multă satisfacție decât dacă o faci pe deșteptul și îi lași în urmă.

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Atacul de panică

  Îţi poţi ridica ochii spre cer şi să fii sigur că Dumnezeu te va ajuta. Cel care poate să te păzească de orice lucru rău nici nu doarme şi nici nu dormitează. „Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac”.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Amikor már túl késő

  „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér...