Moartea întâilor născuți

  Şi toți întâii născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la întâii născuți ai dobitoacelor. (Exodul 11:5)

  Pe măsură ce Moise era martor al manifestărilor minunate ale lui Dumnezeu, credința sa se întărea și devenea tot mai încrezător. Dumnezeu îl înzestrase, prin manifestări ale puterii divine, cu capacitatea de a sta în fruntea oștirii lui Israel și, ca păstor al poporului Său, să-i scoată afară din Egipt. El și-a biruit temerile prin puternica sa încredere în Dumnezeu. Curajul pe care l-a avut atunci când se afla în prezența lui Faraon i-a atins orgoliul acestuia, și astfel slujitorul lui Dumnezeu a fost amenințat cu moartea. În orbirea lui, Faraon nu și-a dat seama că nu lupta doar împotriva lui Moise și a lui Aaron, ci împotriva puternicului Iehova, Creatorul cerurilor și al pământului. Dacă n-ar fi fost atât de orbit în răzvrătirea lui, Faraon și-ar fi dat seama că Acela care putea face minuni atât de mari ca cele la care fuseseră toți martori era în stare și să apere viețile slujitorilor Săi aleși, chiar dacă pentru aceasta ar fi trebuit să fie ucis împăratul Egiptului. Moise a câștigat încrederea poporului. Era privit ca o persoană extraordinară, iar Faraon nu ar fi îndrăznit să-i facă niciun rău.

  Moise mai avea însă un mesaj pentru faraonul cel răzvrătit și, înainte de a pleca din prezența sa, el a rostit fără teamă cuvântul din partea Domnului: „Pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâii născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel.”

  În timp ce Moise prezenta în detaliu natura și efectele ultimei înfricoșătoare urgii, Faraon a devenit din cale afară de furios. Era turbat că nu-l putea intimida pe Moise și nu-l putea face să tremure înaintea autorității sale. Însă slujitorul lui Dumnezeu învățase să se bizuie pe un braț mai puternic decât acela al unui monarh omenesc. – Signs of the Times, 18 martie 1880

  Moartea întâilor născuți - 2019. Pe măsură ce Moise era martor al manifestărilor minunate ale lui Dumnezeu, credința sa se întărea și devenea tot mai încrezător. Dumnezeu îl înzestrase, prin manifestări ale puterii divine, cu capacitatea de a sta în fruntea oștirii lui Israel.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...