Paștele

  Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. (Exodul 12:7)

  Domnul i-a dat lui Moise instrucțiuni speciale cu privire la ceea ce trebuiau să facă pentru a se apăra pe ei înșiși și familiile lor de înfricoșătoarea plagă pe care urma s-o trimită asupra egiptenilor. Moise trebuia, de asemenea, să dea instrucțiuni poporului în legătură cu plecarea din Egipt. În noaptea aceea atât de cumplită pentru egipteni, dar atât de glorioasă pentru poporul lui Dumnezeu, a fost instituită sărbătoarea Paștelui. Prin poruncă divină, fiecare familie, singură sau împreună cu alte familii, trebuia să junghie un miel sau un ied „fără cusur” și, cu un mănunchi de isop, să stropească sângele acestuia „pe amândoi stâlpii ușii și pe pragul de sus” al caselor lor, ca semn, astfel încât îngerul nimicitor care avea să treacă la miezul nopții să nu intre în acea locuință. Ei trebuiau să mănânce carnea friptă, împreună cu ierburi amare, chiar în noaptea aceea, având „mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână…, în grabă, căci sunt Paștele Domnului”. Numele acesta a fost dat în amintirea îngerului care avea să treacă pe lângă locuințele lor și această sărbătoare trebuia să fie ținută ca amintire de către poporul Israel în toate generațiile viitoare.

  Dospeala lucrează în ascuns și este un simbol al ipocriziei și înșelăciunii. Cu această ocazie, copiii lui Israel nu trebuiau să mănânce pâine dospită, astfel ca mințile lor să înțeleagă că Dumnezeu pretinde în închinare adevăr și sinceritate. Verdețurile amare reprezentau lunga și amara lor robie în Egipt și, de asemenea, robia păcatului. Nu era suficient doar să junghie mielul și să stropească ușorii casei cu sângele lui, ci mielul trebuia mâncat, lucrul acesta simbolizând legătura strânsă ce trebuie să existe între Hristos și urmașii Săi.

  Copiii lui Israel au fost puși la încercare cerându-li-se să facă o lucrare prin care să-și arate credința în marea eliberare pe care Dumnezeu era pe cale s-o înfăptuiască pentru ei. Pentru a scăpa de teribila judecată ce urma să cadă asupra Egiptului, semnul sângelui trebuia să fie văzut pe casele lor. De asemenea, li s-a cerut să stea separați, ei și copiii lor, de egipteni, și să se adune în casele lor; căci dacă vreunul dintre copiii lui Israel s-ar fi aflat în locuințele egiptenilor, el ar fi căzut sub mâna îngerului nimicitor. Au fost de asemenea instruiți să țină Paștele ca sărbătoare, astfel ca, atunci când copiii lor aveau să-i întrebe ce înseamnă această slujbă, ei să le istorisească despre minunata lor eliberare din Egipt. – Signs of the Times, 25 martie 1880

  Paștele - 2019. Copiii lui Israel au fost puși la încercare cerându-li-se să facă o lucrare prin care să-și arate credința în marea eliberare pe care Dumnezeu era pe cale s-o înfăptuiască pentru ei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  Protecție Divină

  Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și pînă în veac....

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.