Hristos, Mielul pascal

  Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și copiii voștri în veac. (Exodul 12:24)

  Au fost destui egipteni care au ajuns să recunoască, în urma manifestării semnelor și minunilor din Egipt, că dumnezeii înaintea cărora se închinaseră nu aveau nicio pricepere și nu aveau putere nici să salveze și nici să distrugă, și că Dumnezeul evreilor era singurul Dumnezeu adevărat. Ei i-au implorat pe aceștia să-i lase să intre în casele israeliților împreună cu familiile lor în noaptea aceea înfricoșătoare când îngerul trimis de Dumnezeu avea să ucidă pe întâii născuți ai egiptenilor. Evreii i-au primit cu bucurie în casele lor pe acești egipteni credincioși, aceștia angajându-se să Îl aleagă pe Dumnezeul lui Israel de acum înainte ca Dumnezeu al lor și să părăsească Egiptul, plecând împreună cu israeliții ca să se închine Domnului.

  Paștele arăta înapoi spre eliberarea copiilor lui Israel, dar, în aceeași măsură, era un simbol ce arăta înainte spre Hristos, Mielul lui Dumnezeu jertfit pentru răscumpărarea omenirii căzute. Sângele stropit pe ușori prefigura sângele ispășitor al lui Hristos și, de asemenea, continua dependență a păcătoșilor de meritele acestui sânge, ca siguranță de sub puterea lui Satana și pentru salvarea finală. Domnul Hristos a mâncat Paștele împreună cu ucenicii Săi chiar înainte de răstignirea Sa și, în aceeași seară, El a instituit Cina Domnului, care să fie comemorată în amintirea morții Sale… După ce a mâncat Paștele împreună cu ucenicii Săi, Hristos S-a ridicat de la masă și le-a spus: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea.” Apoi a înfăptuit actul umilinței, spălând picioarele ucenicilor Săi. Domnul Hristos a lăsat urmașilor Săi rânduiala spălării picioarelor, care are ca scop să-i învețe lecția umilinței. (…)

  Exemplul spălării picioarelor ucenicilor a fost dat în folosul tuturor acelora care aveau să creadă în El.

  Mântuirea oamenilor depinde de influența continuă a sângelui curățitor al lui Hristos asupra inimilor lor. De aceea, Cina Domnului trebuia sărbătorită mai des decât Paștele anual. Această solemnă sărbătoare comemorează un eveniment cu mult mai mare decât eliberarea copiilor lui Israel din Egipt. Acea eliberare a fost un tip al marii ispășiri pe care a făcut-o Domnul Hristos prin jertfirea propriei Sale vieți pentru salvarea finală a poporului Său. – Signs of the Times, 25 martie 1880

  Hristos, Mielul pascal - 2019. Sângele stropit pe ușori prefigura sângele ispășitor al lui Hristos și, de asemenea, continua dependență a păcătoșilor de meritele acestui sânge, ca siguranță de sub puterea lui Satana și pentru salvarea finală.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...