Dregător de spărturi

  Vei fi numit dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile… (Isaia 58:12)

  Avem motive să ne bucurăm că lumea aceasta nu a fost abandonată în deznădejde. Domnul Isus Şi-a părăsit tronul regal și poziția Sa înaltă din ceruri și S-a făcut sărac pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să putem deveni bogați. El a luat asupra Sa natura noastră ca să ne învețe cum să trăim. Ne-a călăuzit pe cale, învățându-ne pașii pe care păcătosul trebuie să-i facă în procesul de convertire – pocăință, credință și botez. El nu S-a pocăit pentru păcatele Sale, căci era fără păcat, ci a făcut acest lucru pentru păcătoși.

  Domnul Isus a devenit „dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit”. El S-a exilat pe pământ pentru a aduce înapoi oaia pierdută, cea care s-a îndepărtat, lumea care a fost distrusă de păcat. În El au fost unite cele pământești cu cele cerești, umanul cu divinul; altfel, nu ar fi putut fi un Mijlocitor de care păcătoșii să se poată apropia și prin care să fie împăcați cu Creatorul lor. Însă acum El înconjoară neamul omenesc cu brațele îndurării și iubirii Sale, în același timp apucând tronul Celui Infinit, unindu-ne astfel, în slăbiciunea și neajutorarea noastră, cu Sursa tăriei și a puterii noastre. (…)

  Suntem datori Domnului Isus pentru toate binecuvântările de care ne bucurăm. Ar trebui să-I fim profund recunoscători pentru că suntem subiecte ale mijlocirii Sale. Însă Satana îi înșală pe oameni prezentându-le slujirea lui Hristos pentru ei într-o lumină falsă și făcându-i să creadă că este o umilire din partea lor să-L accepte pe Isus ca Mântuitor al lor. Dacă am privi privilegiile creștine în adevărata lor lumină, am considera ca fiind cea mai înaltă onoare aceea de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai cerului, și ar trebui să ne bucurăm că putem să umblăm cu Isus, așa umil cum a fost El. (…)

  Ești gata să lași locuința păcatului și a durerii și să dorești locașurile de sus pe care Domnul Isus S-a dus să le pregătească pentru urmașii Săi? Te rog în numele Lui să-ți fixezi cu putere picioarele pe scară și să urci spre cer. Renunță la păcat, biruiește-ți defectele de caracter și agață-te cu toată puterea de Isus, Calea, Adevărul și Viața. Fiecare dintre noi poate obține biruința. Niciunul dintre aceia care vor stărui pe cale nu va pierde viața veșnică. Cei care cred în Hristos nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna Sa. – Signs of the Times, 31 iulie 1884

  Dregător de spărturi - 2019. Suntem datori Domnului Isus pentru toate binecuvântările de care ne bucurăm. Ar trebui să-I fim profund recunoscători pentru că suntem subiecte ale mijlocirii Sale.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...