Dumnezeu Și-a împlinit promisiunile

  Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. (Galateni 4:4)

  Domnul Hristos a venit în această lume pentru a-L descoperi pe Tatăl, pentru a oferi oamenilor o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. El a venit pentru a demonstra dragostea lui Dumnezeu. Fără cunoașterea lui Dumnezeu, omenirea ar fi pierdută pentru totdeauna… Viața și puterea trebuie împărtășite prin Acela care a adus lumea la existență.

  Promisiunea făcută în Eden – că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui – a fost promisiunea Fiului lui Dumnezeu, singurul prin a cărui putere planul lui Dumnezeu putea fi îndeplinit, iar cunoștința de Dumnezeu, împărtășită.

  Dumnezeu i-a promis lui Avraam: „În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului.” Lui Avraam i-a fost prezentat planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc… Domnul Hristos a declarat: „Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut-o și s-a bucurat.”

  Iacov spusese: „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Şilo, și de El vor asculta popoarele.”

  Lui Moise, Dumnezeu i-a vorbit față către față, așa cum vorbește cineva cu un prieten. Asupra lui a strălucit lumina cu privire la Mântuitorul. El spusese poporului: „Domnul, Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el!”

  Sacrificiile și jertfele vorbeau și ele despre venirea Mântuitorului care avea să fie oferit pentru păcatele lumii. Ele îndreptau atenția spre o slujbă mai bună decât cea realizată de ele, din viitor, când oamenii aveau să se închine lui Dumnezeu în duh și în adevăr și în frumusețea sfințeniei.

  În slujbele iudaice era prefigurată ispășirea cerută de călcarea Legii. Jertfa, un miel fără pată sau fără cusur, Îl reprezenta pe Mântuitorul lumii, care este atât de sfânt și eficient încât poate ridica păcatele lumii.

  Lui David i-a fost dată făgăduința că Domnul Hristos avea să domnească veșnic, iar Împărăția Sa nu va avea sfârșit.

  Evreii trăiau într-o atitudine de așteptare, așteptându-L pe Mesia cel făgăduit. Mulți au murit în credință, fără să vadă împlinirea făgăduințelor; însă, văzându-le de departe, au crezut și au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. – Youth’s Instructor, 13 septembrie 1900

  Dumnezeu Și-a împlinit promisiunile - 2019. Domnul Hristos a venit în această lume pentru a-L descoperi pe Tatăl, pentru a oferi oamenilor o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. El a venit pentru a demonstra dragostea lui Dumnezeu. Fără cunoașterea lui Dumnezeu, omenirea ar fi pierdută pentru totdeauna.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...