Unul egal cu Dumnezeu

  El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. (Filipeni 2:6)

  Divinul Fiu al lui Dumnezeu a fost singurul sacrificiu de valoare, suficient pentru a satisface cerințele Legii desăvârșite a lui Dumnezeu. Îngerii erau fără de păcat, însă nu puteau satisface cerințele Legii. Ei erau responsabili în fața Legii. Erau ființe create și supuse încercării… Asupra lui Hristos nu au fost impuse niciun fel de cerințe. El avea puterea să-și dea viața și s-o ia iarăși. Nu I s-a impus să preia lucrarea de ispășire. Sacrificiul pe care l-a făcut a fost de bunăvoie. Viața Sa era suficientă ca valoare pentru a răscumpăra pe păcătoși din starea lor decăzută. (…)

  Jertfele de ispășire și preoția din cadrul sistemului iudaic au fost instituite pentru a reprezenta moartea și lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos. Toate acele ceremonii nu aveau nicio însemnătate și nicio virtute decât dacă erau corelate cu Hristos, Cel care fusese temelia și adusese la existență acel întreg sistem. Domnul făcuse cunoscut lui Adam, Abel, Set, Enoh, Noe, Avraam și celorlalte persoane venerabile din vechime, în special lui Moise, că sistemul ceremonial al jertfelor și preoția, prin ele însele, nu erau suficiente pentru a asigura mântuirea sufletului.

  Sistemul ceremonial al jertfelor îndrepta atenția către Domnul Hristos. Prin acesta, cei din vechime Îl vedeau pe Hristos și credeau în El. Jertfele erau rânduite de Cer pentru a păstra vie înaintea poporului despărțirea teribilă pe care păcatul o generase între Dumnezeu și familia omenească, fiind necesară o lucrare de mijlocire. Prin Hristos, comunicarea dintre Dumnezeu și păcătosul lipsit de speranță, care fusese întreruptă din cauza călcării de lege a lui Adam, a fost refăcută. (…)

  Sistemul iudaic era simbolic și avea să continue până când Jertfa desăvârșită avea să ia locul simbolului… Poporul lui Dumnezeu, începând de la Adam și până la timpul când națiunea iudaică a devenit un popor deosebit, distinct în lume, fusese instruit cu privire la Răscumpărătorul ce avea să vină, Acela care era reprezentat în sistemul jertfelor. Acest Mântuitor avea să fie un mijlocitor care să stea între Cel Preaînalt și poporul Său. Prin această măsură luată s-a deschis o cale prin care păcătosul vinovat putea găsi acces spre Dumnezeu printr-un mijlocitor… Doar Domnul Hristos putea deschide acea cale, aducând o jertfă care să satisfacă pretențiile Legii. El era desăvârșit și neîntinat de păcat. Era fără pată și fără niciun cusur. – Review and Herald, 17 decembrie 1872

  Unul egal cu Dumnezeu - 2019. Poporul lui Dumnezeu, începând de la Adam și până la timpul când națiunea iudaică a devenit un popor deosebit, distinct în lume, fusese instruit cu privire la Răscumpărătorul ce avea să vină, Acela care era reprezentat în sistemul jertfelor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Doar faţă-n faţă

  PROVOCARE: Alege astăzi să citești ceva dintr-un domeniu necunoscut! Încearcă să descoperi cât mai multe lucruri interesante și împărtășește-le atunci când ai ocazia!

  Publicate astăzi

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...