Unul egal cu Dumnezeu

  El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. (Filipeni 2:6)

  Divinul Fiu al lui Dumnezeu a fost singurul sacrificiu de valoare, suficient pentru a satisface cerințele Legii desăvârșite a lui Dumnezeu. Îngerii erau fără de păcat, însă nu puteau satisface cerințele Legii. Ei erau responsabili în fața Legii. Erau ființe create și supuse încercării… Asupra lui Hristos nu au fost impuse niciun fel de cerințe. El avea puterea să-și dea viața și s-o ia iarăși. Nu I s-a impus să preia lucrarea de ispășire. Sacrificiul pe care l-a făcut a fost de bunăvoie. Viața Sa era suficientă ca valoare pentru a răscumpăra pe păcătoși din starea lor decăzută. (…)

  Jertfele de ispășire și preoția din cadrul sistemului iudaic au fost instituite pentru a reprezenta moartea și lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos. Toate acele ceremonii nu aveau nicio însemnătate și nicio virtute decât dacă erau corelate cu Hristos, Cel care fusese temelia și adusese la existență acel întreg sistem. Domnul făcuse cunoscut lui Adam, Abel, Set, Enoh, Noe, Avraam și celorlalte persoane venerabile din vechime, în special lui Moise, că sistemul ceremonial al jertfelor și preoția, prin ele însele, nu erau suficiente pentru a asigura mântuirea sufletului.

  Sistemul ceremonial al jertfelor îndrepta atenția către Domnul Hristos. Prin acesta, cei din vechime Îl vedeau pe Hristos și credeau în El. Jertfele erau rânduite de Cer pentru a păstra vie înaintea poporului despărțirea teribilă pe care păcatul o generase între Dumnezeu și familia omenească, fiind necesară o lucrare de mijlocire. Prin Hristos, comunicarea dintre Dumnezeu și păcătosul lipsit de speranță, care fusese întreruptă din cauza călcării de lege a lui Adam, a fost refăcută. (…)

  Sistemul iudaic era simbolic și avea să continue până când Jertfa desăvârșită avea să ia locul simbolului… Poporul lui Dumnezeu, începând de la Adam și până la timpul când națiunea iudaică a devenit un popor deosebit, distinct în lume, fusese instruit cu privire la Răscumpărătorul ce avea să vină, Acela care era reprezentat în sistemul jertfelor. Acest Mântuitor avea să fie un mijlocitor care să stea între Cel Preaînalt și poporul Său. Prin această măsură luată s-a deschis o cale prin care păcătosul vinovat putea găsi acces spre Dumnezeu printr-un mijlocitor… Doar Domnul Hristos putea deschide acea cale, aducând o jertfă care să satisfacă pretențiile Legii. El era desăvârșit și neîntinat de păcat. Era fără pată și fără niciun cusur. – Review and Herald, 17 decembrie 1872

  Unul egal cu Dumnezeu - 2019. Poporul lui Dumnezeu, începând de la Adam și până la timpul când națiunea iudaică a devenit un popor deosebit, distinct în lume, fusese instruit cu privire la Răscumpărătorul ce avea să vină, Acela care era reprezentat în sistemul jertfelor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...