Un popor nepregătit

  Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. (Matei 1:21)

  Națiunea iudaică își deteriorase religia printr-o mulțime de ceremonii și obiceiuri fără sens… De asemenea, se afla în robie față de romani și trebuia să le plătească tribut. Iudeii nu se împăcaseră cu ideea acestei robii și așteptau cu nerăbdare triumful națiunii lor prin venirea lui Mesia, puternicul Eliberator prezis în profeție… Ei gândeau că Mesia, la venirea Sa, avea să-Şi asume onoruri împărătești, că avea să-i învingă prin forța armelor pe opresorii lor și să ia tronul lui David. Dacă ei ar fi studiat profețiile cu o inimă umilă și cu discernământ spiritual, nu ar fi ajuns să comită marea greșeală de a trece cu vederea profețiile care arătau spre prima Lui venire în umilință și să le aplice greșit pe acelea care vorbeau despre a doua Sa venire cu putere și mare slavă. Nu puteau face distincție între acele profeții care arătau spre prima venire a lui Hristos și acelea care descriau a doua Sa venire cu mare slavă. Puterea și gloria descrise de profeți ca însoțindu-L la a doua Sa venire, ei așteptau la prima Sa venire. (…)

  Când s-a împlinit vremea, Domnul Hristos S-a născut într-un staul și a fost înfășat într-o iesle, înconjurat de vitele din grajd. Slava și maiestatea Sa divină au fost înveșmântate în umanitate, îngerii din ceruri anunțându-I venirea. Vestea cea bună a nașterii Sale a fost transmisă cu bucurie în curțile cerești, în timp ce conducătorii de pe pământ nu au știut de ea. Ei așteptau un prinț puternic, care să domnească pe tronul lui David și a cărui împărăție să dureze veșnic. Aceste idei orgolioase și pline de mândrie legate de venirea lui Mesia nu erau în conformitate cu profețiile pe care ei susțineau că sunt în stare să le expună în fața poporului. (…)

  În ceruri se știa că sosise vremea pentru venirea lui Hristos în lume, și îngerii și-au lăsat gloria ca să vină să vadă cum a fost primit de aceia pe care venise să-i binecuvânteze și să-i salveze. Ei fuseseră martori la slava Sa cerească și se așteptau să fie primit cu onoare, așa cum I se cuvenea, potrivit caracterului și demnității misiunii Sale. Îngerii din ceruri au privit cu uimire indiferența oamenilor și ignoranța lor cu privire la venirea Prințului vieții. – Review and Herald, 17 decembrie 1872

  Un popor nepregătit - 2019. Evreii nu puteau face distincție între acele profeții care arătau spre prima venire a lui Hristos și acelea care descriau a doua Sa venire cu mare slavă. Puterea și gloria descrise de profeți ca însoțindu-L la a doua Sa venire, ei așteptau la prima Sa venire.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...