Un popor nepregătit

  Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. (Matei 1:21)

  Națiunea iudaică își deteriorase religia printr-o mulțime de ceremonii și obiceiuri fără sens… De asemenea, se afla în robie față de romani și trebuia să le plătească tribut. Iudeii nu se împăcaseră cu ideea acestei robii și așteptau cu nerăbdare triumful națiunii lor prin venirea lui Mesia, puternicul Eliberator prezis în profeție… Ei gândeau că Mesia, la venirea Sa, avea să-Şi asume onoruri împărătești, că avea să-i învingă prin forța armelor pe opresorii lor și să ia tronul lui David. Dacă ei ar fi studiat profețiile cu o inimă umilă și cu discernământ spiritual, nu ar fi ajuns să comită marea greșeală de a trece cu vederea profețiile care arătau spre prima Lui venire în umilință și să le aplice greșit pe acelea care vorbeau despre a doua Sa venire cu putere și mare slavă. Nu puteau face distincție între acele profeții care arătau spre prima venire a lui Hristos și acelea care descriau a doua Sa venire cu mare slavă. Puterea și gloria descrise de profeți ca însoțindu-L la a doua Sa venire, ei așteptau la prima Sa venire. (…)

  Când s-a împlinit vremea, Domnul Hristos S-a născut într-un staul și a fost înfășat într-o iesle, înconjurat de vitele din grajd. Slava și maiestatea Sa divină au fost înveșmântate în umanitate, îngerii din ceruri anunțându-I venirea. Vestea cea bună a nașterii Sale a fost transmisă cu bucurie în curțile cerești, în timp ce conducătorii de pe pământ nu au știut de ea. Ei așteptau un prinț puternic, care să domnească pe tronul lui David și a cărui împărăție să dureze veșnic. Aceste idei orgolioase și pline de mândrie legate de venirea lui Mesia nu erau în conformitate cu profețiile pe care ei susțineau că sunt în stare să le expună în fața poporului. (…)

  În ceruri se știa că sosise vremea pentru venirea lui Hristos în lume, și îngerii și-au lăsat gloria ca să vină să vadă cum a fost primit de aceia pe care venise să-i binecuvânteze și să-i salveze. Ei fuseseră martori la slava Sa cerească și se așteptau să fie primit cu onoare, așa cum I se cuvenea, potrivit caracterului și demnității misiunii Sale. Îngerii din ceruri au privit cu uimire indiferența oamenilor și ignoranța lor cu privire la venirea Prințului vieții. – Review and Herald, 17 decembrie 1872

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Mustrarea nu dăunează acceptării

  Dragi părinți, nu ocoliți cuvintele de avertizare pentru copiii și tinerii din casele voastre! Veți secera cele mai mari bucurii când îi veți vedea că Îi dau dreptate lui Dumnezeu și fac legământ cu El. Chiar azi, semănați o avertizare cu blândețe și dragoste! PROVOCARE: Ce lucru pe care îl fac copiii tăi ești convins că nu este bun? Roagă-te astăzi să ai putere să le spui cu blândețe că Dumnezeu vrea să le dea putere să renunțe la el!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Publicate astăzi

  Luna când începe școala

  Dacă ești printre cei care pot învăța mai ușor și mai mult, nu te mulțumi să aduni în palmaresul personal note bune, ci fă din capacitățile tale un atu pentru tot grupul! Ajută-i pe ceilalți să te ajungă din urmă! Vei simți mult mai multă satisfacție decât dacă o faci pe deșteptul și îi lași în urmă.

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Atacul de panică

  Îţi poţi ridica ochii spre cer şi să fii sigur că Dumnezeu te va ajuta. Cel care poate să te păzească de orice lucru rău nici nu doarme şi nici nu dormitează. „Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac”.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Amikor már túl késő

  „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér...