Vestirea bucuriei

  În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor… Şi îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o pricină de mare bucurie pentru tot norodul.” (Luca 2:8-10)

  Îngerii privesc la cei doi călători obosiți, Iosif și Maria, cum merg pe cale spre cetatea lui David, pentru a se înscrie și ei, conform decretului lui Cezar August. Au ajuns aici prin providența lui Dumnezeu, căci acesta era locul în care, conform profeției, urma să Se nască Domnul Hristos. Ei caută un loc de odihnă la han, dar trebuie să plece de acolo, căci nu mai este nicio cameră liberă. Cei bogați și onorați fuseseră bine primiți, găsind camere și având parte de tihnă, în timp ce acești călători obosiți sunt nevoiți să-și găsească refugiu într-un adăpost pentru animale necuvântătoare. (…)

  Aici S-a născut Mântuitorul lumii. Maiestatea slavei, care umpluse tot cerul de admirație și de splendoare, stă umil într-un pat dintr-o iesle. În ceruri fusese înconjurat de îngeri sfinți, însă acum este printre animalele din staul. Ce umilire!

  Şi nu este niciunul dintre copiii oamenilor care să vestească venirea lui Mesia. Îngerii trebuie să facă acum această lucrare pe care ființele omenești avuseseră privilegiul s-o facă.

  Păstorii umili, care își păzesc turmele noaptea, sunt cei care primesc cu bucurie mărturia lor. La început nici nu și-au dat seama că acolo erau zeci de mii de îngeri adunați pe cer. Slava oștirii cerești luminează și umple toată câmpia. (…)

  Păstorii sunt plini de bucurie și, după ce slava strălucitoare dispare și îngerii se reîntorc în ceruri, ei rămân emoționați de primirea acelei vești bune și se grăbesc să-L caute pe Mântuitorul. Îl găsesc pe Pruncul salvator, așa cum vestiseră mesagerii cerești, înfășat în scutece și culcat într-o iesle.

  Evenimentele care tocmai avuseseră loc au lăsat impresii de neuitat asupra minții și inimii lor. Ei sunt plini de uimire, iubire și recunoștință pentru actul măreț înfăptuit de Dumnezeu pentru familia omenească trimițând pe Fiul Său în lume. – Review and Herald, 17 decembrie 1872

  Vestirea bucuriei - 2019. Aici S-a născut Mântuitorul lumii. Maiestatea slavei, care umpluse tot cerul de admirație și de splendoare, stă umil într-un pat dintr-o iesle. În ceruri fusese înconjurat de îngeri sfinți, însă acum este printre animalele din staul. Ce umilire!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...