Unde se auzea vocea Sa

  El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe… Va vesti judecata după adevăr. (Isaia 42:2-3)

  Încă din copilăria Sa, Domnul Isus Şi-a conformat viața strict după legile iudaice. În tinerețe a dat dovadă de multă înțelepciune. Harul și puterea lui Dumnezeu erau asupra Sa. Cuvântul Domnului, vestit de profetul Isaia, descrie slujba și lucrarea Domnului Hristos și ne arată grija protectoare a lui Dumnezeu față de Fiul Său când Se afla în misiunea Sa pe pământ, astfel ca ura nemiloasă a oamenilor stăpâniți de Satana să nu zădărnicească marele plan al mântuirii. (…)

  Glasul Domnului Hristos nu a fost auzit pe străzi în certuri zgomotoase cu aceia care se împotriveau învățăturii Sale. Vocea Sa nu era auzită pe stradă nici când Se ruga Tatălui Său… Vocea Sa nu era auzită nici în veselie gălăgioasă. Vocea Sa nu era auzită ridicându-Se în slăvi pe Sine Însuși, pentru a primi aplauze sau lingușirea oamenilor. Când Își învăța ucenicii, El Se retrăgea împreună cu ei departe de larma și confuzia din cetatea aglomerată, într-un loc mai solitar, care era în armonie cu lecțiile de umilință, evlavie și virtute pe care dorea să le imprime în mintea lor. El evita să fie lăudat de oameni, preferând singurătatea și locurile liniștite în locul celor zgomotoase și al învălmășelii obișnuite. Adesea, glasul Său era auzit mijlocind cu stăruință către Tatăl Său, dar pentru aceste momente El alegea singurătatea muntelui și adeseori petrecea nopți întregi în rugăciune pentru a primi putere care să-L susțină împotriva ispitelor pe care le întâmpina și pentru a îndeplini lucrarea importantă pe care a venit s-o facă pentru salvarea oamenilor. Cererile Sale erau serioase și însoțite de lacrimi și strigăte puternice. Şi, în ciuda chinului sufletesc din timpul nopții, în cursul zilei nu înceta să lucreze.

  Preoților, cărturarilor și bătrânilor le plăcea să se roage în locurile cele mai frecventate – nu doar în sinagogile aglomerate, ci și la colțurile străzilor, ca să poată fi văzuți de toți, lăudându-se pentru credincioșia și evlavia lor. Faptele lor de caritate erau făcute cel mai mult în public și cu scopul de a atrage atenția oamenilor către ei înșiși. Vocile lor se auzeau într-adevăr pe străzi, nu doar lăudându-se, ci de asemenea și certându-se cu cei care susțineau altă învățătură decât ei. Domnul, prin vocea credinciosului profet, prezintă viața lui Hristos în contrast marcant cu fățarnicii preoți, cărturari și farisei. – Review and Herald, 31 decembrie 1872

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...