Domnul Hristos copil

  El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1:10)

  Apocrifele Noului Testament încearcă să suplinească tăcerea Scripturilor cu privire la primii ani ai vieții Domnului Hristos, redând o schiță imaginară a anilor copilăriei Sale. Aceste scrieri redau incidente extraordinare și miracole care au caracterizat copilăria Sa și L-au făcut să Se deosebească de ceilalți copii. Ele relatează basme închipuite și minuni frivole despre care spun că le-ar fi făcut El, atribuindu-I lui Hristos desfășurarea fără sens și inutilă a puterii Sale divine și prezentându-I în mod fals caracterul prin atribuirea unor acte de răzbunare și fapte poznașe sălbatice și ridicole.

  Cât de mult se deosebește însă istoria vieții lui Hristos raportată de evangheliști, frumoasă prin simplitatea ei, de aceste povești fără sens și basme închipuite. Ele nu sunt deloc în armonie cu caracterul Său. Sunt mai degrabă în genul romanelor care se scriu, care nu se întemeiază pe adevăr, ci personajele descrise sunt o plăsmuire a imaginației.

  Viața lui Hristos era deosebită de cea a majorității copiilor. Tăria și statornicia caracterului Său moral L-au făcut să fie întotdeauna loial în ce privește simțul datoriei și să adere la principiile dreptății, de la care niciun motiv, oricât ar fi fost de puternic, nu L-ar fi îndepărtat. Banii sau plăcerile, aprobarea sau dezaprobarea celorlalți nu-L puteau cumpăra sau flata pentru a consimți în direcția unei fapte rele. Era puternic pentru a rezista ispitei, înțelept pentru a descoperi răul și statornic pentru a rămâne neclintit față de propriile convingeri. (…)

  Înțelepciunea Sa era mare, însă era înțelepciune de copil, și aceasta s-a mărit odată cu trecerea anilor. Copilăria Sa a fost marcată de o blândețe deosebită și de o iubire cu totul aparte. Caracterul Său era plin de frumusețe și fără pată, desăvârșit.

  Calea ascultării a fost trasată de Maiestatea cerurilor, care a consimțit să vină pe pământ, să fie copil și să trăiască simplu și natural, așa cum trebuie să trăiască copiii, supunându-se regulilor și făcând față lipsurilor, dând copiilor un exemplu de hărnicie și credincioșie și arătându-le prin propria Sa viață că trupul și sufletul sunt în armonie cu legile naturii. (…)

  Deși trăiesc într-o lume stricată, copiii nu trebuie să fie atinși de vicii. Ei pot fi fericiți și, prin meritele Domnului Hristos, să ajungă în cele din urmă în cer. – Youth’s Instructor, aprilie 1872

  Domnul Hristos copil - 2019. Viața lui Hristos era deosebită de cea a majorității copiilor. Tăria și statornicia caracterului Său moral L-au făcut să fie întotdeauna loial în ce privește simțul datoriei și să adere la principiile dreptății, de la care niciun motiv, oricât ar fi fost de puternic, nu L-ar fi îndepărtat.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...