Casa Tatălui Meu

  „De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 2:49)

  Părinții Domnului Isus mergeau în fiecare an la Ierusalim, conformându-se rânduielilor iudaice. Fiul lor Isus, pe atunci în vârstă de doisprezece ani, îi însoțea. La întoarcerea spre casă, după ce au mers cale de o zi, s-au neliniștit când au realizat că Isus lipsește. S-au întors în grabă la Ierusalim, cu inimile foarte tulburate. (…)

  Pe când Îl căutau, părinții lui Isus au observat mulți oameni mergând în grupuri către templu și, când au intrat și ei, le-a atras atenția vocea bine cunoscută a Fiului lor. Nu Îl puteau vedea din cauza mulțimii, dar știau că nu se înșală, căci nu mai era o altă voce ca a Sa, asemenea unei melodii solemne. Părinții Săi au rămas muți de uimire. Fiul lor, în mijlocul marilor cărturari și învățați, dădea dovadă de cunoștințe mai înalte prin întrebările și răspunsurile cuviincioase pe care le dădea. Părinții Săi au fost mulțumiți când L-au văzut onorat în acest fel. Însă mama Sa nu a putut uita necazul și supărarea prin care trecuse din cauză că El rămăsese în Ierusalim și, pe un ton de mustrare, L-a întrebat de ce S-a purtat astfel cu ei, spunându-I prin ce teamă și neliniște a trebuit să treacă.

  Domnul Isus le-a spus: „De ce M-ați căutat?” Această întrebare directă trebuia să-i determine să își dea seama că, dacă și-ar fi făcut datoria, nu ar fi plecat din Ierusalim fără El. Apoi a adăugat: „Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” În timp ce ei au fost nepăsători în ce privește datoria lor ca părinți, Domnul Isus S-a angajat în lucrare în casa Tatălui Său. Maria știa că Hristos nu Se referise la tatăl Său pământesc, ci la Iehova. (…)

  A fost dorința Sa să Se întoarcă de la Ierusalim doar cu părinții, căci astfel, fiind retrași, tatăl Său și mama Sa aveau mai mult timp pentru a reflecta și medita asupra profețiilor care se refereau la suferințele Sale viitoare și la moartea Sa… După ce sărbătoriseră Paștele, L-au căutat cu neliniște timp de trei zile. Când urma să fie ucis pentru păcatele lumii, El avea să fie separat de ei, pierdut de ei, timp de trei zile. Însă după aceea avea să li Se descopere și să fie găsit de ei, iar credința lor avea să se ancoreze în El, Răscumpărătorul neamului căzut, Mijlocitorul lor la Tatăl. – Review and Herald, 31 decembrie 1872

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...