Casa Tatălui Meu

  „De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 2:49)

  Părinții Domnului Isus mergeau în fiecare an la Ierusalim, conformându-se rânduielilor iudaice. Fiul lor Isus, pe atunci în vârstă de doisprezece ani, îi însoțea. La întoarcerea spre casă, după ce au mers cale de o zi, s-au neliniștit când au realizat că Isus lipsește. S-au întors în grabă la Ierusalim, cu inimile foarte tulburate. (…)

  Pe când Îl căutau, părinții lui Isus au observat mulți oameni mergând în grupuri către templu și, când au intrat și ei, le-a atras atenția vocea bine cunoscută a Fiului lor. Nu Îl puteau vedea din cauza mulțimii, dar știau că nu se înșală, căci nu mai era o altă voce ca a Sa, asemenea unei melodii solemne. Părinții Săi au rămas muți de uimire. Fiul lor, în mijlocul marilor cărturari și învățați, dădea dovadă de cunoștințe mai înalte prin întrebările și răspunsurile cuviincioase pe care le dădea. Părinții Săi au fost mulțumiți când L-au văzut onorat în acest fel. Însă mama Sa nu a putut uita necazul și supărarea prin care trecuse din cauză că El rămăsese în Ierusalim și, pe un ton de mustrare, L-a întrebat de ce S-a purtat astfel cu ei, spunându-I prin ce teamă și neliniște a trebuit să treacă.

  Domnul Isus le-a spus: „De ce M-ați căutat?” Această întrebare directă trebuia să-i determine să își dea seama că, dacă și-ar fi făcut datoria, nu ar fi plecat din Ierusalim fără El. Apoi a adăugat: „Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” În timp ce ei au fost nepăsători în ce privește datoria lor ca părinți, Domnul Isus S-a angajat în lucrare în casa Tatălui Său. Maria știa că Hristos nu Se referise la tatăl Său pământesc, ci la Iehova. (…)

  A fost dorința Sa să Se întoarcă de la Ierusalim doar cu părinții, căci astfel, fiind retrași, tatăl Său și mama Sa aveau mai mult timp pentru a reflecta și medita asupra profețiilor care se refereau la suferințele Sale viitoare și la moartea Sa… După ce sărbătoriseră Paștele, L-au căutat cu neliniște timp de trei zile. Când urma să fie ucis pentru păcatele lumii, El avea să fie separat de ei, pierdut de ei, timp de trei zile. Însă după aceea avea să li Se descopere și să fie găsit de ei, iar credința lor avea să se ancoreze în El, Răscumpărătorul neamului căzut, Mijlocitorul lor la Tatăl. – Review and Herald, 31 decembrie 1872

  Casa Tatălui Meu - 2019. Când urma să fie ucis pentru păcatele lumii, Hristos avea să fie separat de ei, pierdut de ei, timp de trei zile. Însă după aceea avea să li Se descopere și să fie găsit de ei, iar credința lor avea să se ancoreze în El, Răscumpărătorul neamului căzut, Mijlocitorul lor la Tatăl.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...