Model pentru tineri

  Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune. (Luca 2:40)

  Poporul iudeu avea idei greșite cu privire la Mesia și lucrarea Sa… Ei căutau să vadă acea slavă ce urmează să-L însoțească pe Domnul Hristos atunci când va veni a doua oară; ei nu studiaseră Biblia ca să știe că prima Sa venire avea să fie foarte umilă. Însă Domnul Isus a pus întrebări din Scripturi cu referire la prima Sa venire, care făceau lumină în mințile acelora care doreau să primească adevărul. Înainte de a veni pe pământ, El dăduse aceste profeții slujitorilor Săi care le lăsaseră în scris, iar acum, în timp ce El Însuși studia Biblia, Duhul Sfânt a adus în mintea Sa aceste lucruri și I-a arătat marea lucrare pe care urma s-o facă pe pământ. Pe măsură ce creștea în cunoștință, El împărțea cunoștințe și altora. Însă, chiar dacă era mai înțelept decât oamenii învățați, El nu a fost mândru și nici nu simțea că lucrarea Sa ar fi mai presus de o lucrare umilă. El Și-a făcut partea, împărtășind povara cu tatăl Său, cu mama și frații Săi, trudind pentru a-Şi ajuta familia. Deși oamenii învățați erau uimiți de învățătura Lui, El a fost ascultător de părinți și a lucrat cu mâinile Lui, așa cum lucrează orice om ce practică o meserie. Se spune despre Domnul Isus că, pe măsură ce anii copilăriei Sale treceau, „El creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”.

  Înțelegerea pe care o dobândea continuu cu privire la minunata misiune pe care o avea în lume nu L-a făcut să-Şi neglijeze cele mai umile datorii. El a făcut cu bucurie lucrul pe care orice copil sau tânăr care trăiește într-un cămin umil trebuie să-l facă, deoarece știa ce înseamnă să fii apăsat de sărăcie. El înțelege ispitele prin care trec copiii, căci El Însuși a trecut prin necazurile și încercările lor. Hotărârea Sa de a face ceea ce este drept L-a făcut să fie statornic și neclintit; deși alții încercau să-L determine să facă ce este rău, El nu a făcut niciodată niciun rău și nu s-a abătut cu nimic de pe calea adevărului și a dreptății. A ascultat întotdeauna de părinții Săi și Şi-a îndeplinit toate datoriile. Totuși copilăria și tinerețea Sa au fost liniștite și pline de voioșie. Viața Sa fără pată a stârnit însă invidia și gelozia fraților Săi, căci ei nu credeau în El. Erau supărați pentru că El nu Se purta în toate lucrurile ca ei și că nu făcea și El rele ca ei. În viața de familie, El era întotdeauna vesel, dar niciodată gălăgios. El Se purta mereu ca unul care caută să învețe. Se bucura mult de natură și Dumnezeu era învățătorul Său. – Youth’s Instructor, 28 noiembrie 1895

  Model pentru tineri - 2019. Hristos înțelege ispitele prin care trec copiii, căci El Însuși a trecut prin necazurile și încercările lor. Hotărârea Sa de a face ceea ce este drept L-a făcut să fie statornic și neclintit; deși alții încercau să-L determine să facă ce este rău, El nu a făcut niciodată niciun rău.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Doar faţă-n faţă

  PROVOCARE: Alege astăzi să citești ceva dintr-un domeniu necunoscut! Încearcă să descoperi cât mai multe lucruri interesante și împărtășește-le atunci când ai ocazia!

  Publicate astăzi

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...