Model pentru tineri

  Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune. (Luca 2:40)

  Poporul iudeu avea idei greșite cu privire la Mesia și lucrarea Sa… Ei căutau să vadă acea slavă ce urmează să-L însoțească pe Domnul Hristos atunci când va veni a doua oară; ei nu studiaseră Biblia ca să știe că prima Sa venire avea să fie foarte umilă. Însă Domnul Isus a pus întrebări din Scripturi cu referire la prima Sa venire, care făceau lumină în mințile acelora care doreau să primească adevărul. Înainte de a veni pe pământ, El dăduse aceste profeții slujitorilor Săi care le lăsaseră în scris, iar acum, în timp ce El Însuși studia Biblia, Duhul Sfânt a adus în mintea Sa aceste lucruri și I-a arătat marea lucrare pe care urma s-o facă pe pământ. Pe măsură ce creștea în cunoștință, El împărțea cunoștințe și altora. Însă, chiar dacă era mai înțelept decât oamenii învățați, El nu a fost mândru și nici nu simțea că lucrarea Sa ar fi mai presus de o lucrare umilă. El Și-a făcut partea, împărtășind povara cu tatăl Său, cu mama și frații Săi, trudind pentru a-Şi ajuta familia. Deși oamenii învățați erau uimiți de învățătura Lui, El a fost ascultător de părinți și a lucrat cu mâinile Lui, așa cum lucrează orice om ce practică o meserie. Se spune despre Domnul Isus că, pe măsură ce anii copilăriei Sale treceau, „El creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”.

  Înțelegerea pe care o dobândea continuu cu privire la minunata misiune pe care o avea în lume nu L-a făcut să-Şi neglijeze cele mai umile datorii. El a făcut cu bucurie lucrul pe care orice copil sau tânăr care trăiește într-un cămin umil trebuie să-l facă, deoarece știa ce înseamnă să fii apăsat de sărăcie. El înțelege ispitele prin care trec copiii, căci El Însuși a trecut prin necazurile și încercările lor. Hotărârea Sa de a face ceea ce este drept L-a făcut să fie statornic și neclintit; deși alții încercau să-L determine să facă ce este rău, El nu a făcut niciodată niciun rău și nu s-a abătut cu nimic de pe calea adevărului și a dreptății. A ascultat întotdeauna de părinții Săi și Şi-a îndeplinit toate datoriile. Totuși copilăria și tinerețea Sa au fost liniștite și pline de voioșie. Viața Sa fără pată a stârnit însă invidia și gelozia fraților Săi, căci ei nu credeau în El. Erau supărați pentru că El nu Se purta în toate lucrurile ca ei și că nu făcea și El rele ca ei. În viața de familie, El era întotdeauna vesel, dar niciodată gălăgios. El Se purta mereu ca unul care caută să învețe. Se bucura mult de natură și Dumnezeu era învățătorul Său. – Youth’s Instructor, 28 noiembrie 1895

  Model pentru tineri - 2019. Hristos înțelege ispitele prin care trec copiii, căci El Însuși a trecut prin necazurile și încercările lor. Hotărârea Sa de a face ceea ce este drept L-a făcut să fie statornic și neclintit; deși alții încercau să-L determine să facă ce este rău, El nu a făcut niciodată niciun rău.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...