Scriptura era călăuza lui Isus

  Toți care-L auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile Lui. (Luca 2:47)

  Ei [rabinii] știau că El era cu mult înaintea lor în privința înțelegerii spirituale, iar viața Lui era o viață fără pată, totuși erau furioși pe El pentru că nu Şi-ar fi călcat nicidecum pe conștiință ascultând de cerințele lor. Nereușind să-L convingă că trebuie să considere sacre tradițiile omenești, ei au venit la Iosif și Maria și li s-au plâns că Isus apucase pe o cale greșită în privința obiceiurilor și tradițiilor lor. Domnul Isus știa ce înseamnă ca familia Sa să fie divizată împotriva Lui din cauza convingerilor Lui religioase. Îi plăcea pacea, însă știa cum e când aceștia nu-L agreau. A îndurat ocară și mustrări pentru că apucase pe o cale dreaptă și pentru că nu ar fi făcut rău doar pentru că și ceilalți făceau rău, ci era credincios poruncilor lui Iehova. Frații Lui L-au mustrat pentru că stătea deoparte de ceremoniile pe care le învățau rabinii, căci ei socoteau cuvântul oamenilor mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu, plăcându-le mai mult să fie lăudați de oameni decât să fie prețuiți de Dumnezeu.

  Domnul Isus a făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul Lui continuu; iar când cărturarii și fariseii au încercat să-L facă să accepte învățăturile lor, El i-a întâmpinat cu Scriptura și n-au putut face nimic pentru a-L convinge că au dreptate. El părea a cunoaște Scripturile de la început până la sfârșit, și le repeta în așa fel încât ieșea la iveală adevărata lor însemnătate… Erau furioși că acest copil îndrăznea să le pună sub semnul întrebării cuvântul, când de fapt era de datoria lor să studieze și să explice Scripturile.

  Frații Lui Îl amenințau și căutau să-L silească să facă ce este rău, însă El Își vedea de drum, făcând din Scriptură călăuza Sa. Din momentul în care părinții Săi L-au găsit la templu întrebând și răspunzând la întrebările celor învățați, ei nu au mai putut înțelege cursul vieții Sale. Tăcut și blând, El părea a fi cu totul deosebit. Ori de câte ori putea, se ducea singur în câmpie sau pe munte să fie în comuniune cu Dumnezeul naturii. După ce Își termina lucrul, se plimba pe malul lacului, printre copacii din pădure sau prin văile pline de verdeață, unde se putea gândi la Dumnezeu și unde Își putea înălța sufletul în rugăciune către cer. După timpul petrecut astfel, Se întorcea acasă și Își relua îndatoririle umile ale vieții, dând tuturor un exemplu de răbdare și sârguință în lucru. – Youth’s Instructor, 5 decembrie 1895

  Scriptura era călăuza lui Isus - 2019. Domnul Isus a făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul Lui continuu; iar când cărturarii și fariseii au încercat să-L facă să accepte învățăturile lor, El i-a întâmpinat cu Scriptura și n-au putut face nimic pentru a-L convinge că au dreptate. El părea a cunoaște Scripturile de la început până la sfârșit.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...