Să biruim așa cum a biruit Hristos

  Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. (Evrei 4:15)

  Fiind pe punctul de a-Şi începe lucrarea, Domnul Hristos a fost botezat de Ioan. Ieșind din apă, El S-a plecat pe malurile Iordanului și a înălțat către Tatăl o rugăciune cum cerul nu mai auzise niciodată până atunci… Cerurile s-au deschis și un porumbel care părea ca de aur strălucitor s-a așezat asupra lui Isus; și S-a auzit glasul Dumnezeului infinit spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea.”

  Acest răspuns vizibil la rugăciunea Fiului lui Dumnezeu are o semnificație profundă pentru noi. (…) Toți pot găsi odihnă, pace și siguranță înălțându-și rugăciunile către Dumnezeu în numele scumpului Său Fiu. Așa cum cerurile s-au deschis la rugăciunea lui Hristos, la fel se vor deschide și la rugăciunile noastre.

  De la Iordan, Domnul Isus a fost condus în pustia ispitirii. „Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: «Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.»”

  Adam a fost biruit la capitolul poftă, iar Domnul Hristos trebuia să fie biruitor în acest punct. Puterea care se afla asupra Sa venea direct de la Tatăl, și El nu trebuia s-o exercite în favoarea Sa… El l-a întâmpinat pe vrăjmaș în puterea unui „așa zice Domnul”. „Omul nu trăiește numai cu pâine”, a spus El, „ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”.

  Experiența lui Hristos ne este nouă de folos. Exemplul Său în felul cum a biruit pofta arată cum pot să biruiască cei care vor să fie urmași ai Săi.

  Domnul Hristos a fost supus ispitirii, așa cum sunt supuși ispitei membrii familiei omenești, însă nu era voia lui Dumnezeu ca El să-Şi exercite puterea divină în favoarea Sa. Dacă nu ar fi stat ca reprezentant al nostru, inocența lui Hristos L-ar fi scutit să treacă prin acest chin; însă tocmai datorită inocenței Lui, El a simțit atât de puternic asalturile lui Satana. Toată suferința care era urmarea păcatului a fost simțită de Fiul lui Dumnezeu fără de păcat. Satana a zdrobit călcâiul lui Hristos, însă fiecare chin îndurat de Hristos, fiecare strângere de inimă, fiecare frământare, toate aduceau la îndeplinire planul mântuirii noastre. Fiecare lovitură a vrăjmașului ricoșa asupra Lui Însuși. Hristos a zdrobit capul șarpelui. – Youth’s Instructor, 21 decembrie 1899

  Să biruim așa cum a biruit Hristos - 2019. Adam a fost biruit la capitolul poftă, iar Domnul Hristos trebuia să fie biruitor în acest punct. Puterea care se afla asupra Sa venea direct de la Tatăl, și El nu trebuia s-o exercite în favoarea Sa… El l-a întâmpinat pe vrăjmaș în puterea unui „așa zice Domnul”.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...