Hristos, calea spre biruință

  „Pleacă Satano… căci este scris.” (Matei 4:10)

  Satana fusese înfrânt la prima ispitire. Apoi el L-a luat pe Hristos pe streașina Templului din Ierusalim și I-a cerut să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu aruncându-se jos de la înălțimea aceea amețitoare. „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu”, I-a zis el, „aruncă-te jos, căci este scris: «El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta, și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră.» A face acest lucru ar fi fost o încumetare din partea lui Hristos, așa că El nu a cedat. „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.” Din nou, planul ispititorului a fost zădărnicit. Hristos fusese biruitor.

  Încumetarea constituie o ispită comună și, când ne asaltează cu aceasta, Satana câștigă biruința aproape de fiecare dată. Cei care susțin că sunt înrolați în lupta împotriva răului se aruncă adesea fără chibzuință în ispită și ar fi necesară o minune pentru a ieși din aceasta neîntinați. Promisiunile prețioase ale lui Dumnezeu nu ne sunt date pentru a ne face mai puternici sau pentru a ne bizui pe ele atunci când ne aruncăm fără rost în primejdie. Domnul ne cere să acționăm într-o umilă dependență de călăuzirea Sa. „Nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă” (Ieremia 10:23). În Domnul stă propășirea și viața noastră. „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra” (Psalmii 37:5). Fiind copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să ne menținem un caracter creștin consecvent.

  Când vă rugați… ca să nu cădeți în ispită, aduceți-vă aminte că lucrarea voastră nu se încheie cu rugăciunea. Atât cât vă stă în putință, trebuie să vă răspundeți singuri la rugăciuni rezistând ispitei. Rugați-L pe Domnul Isus să facă pentru voi ceea ce nu puteți face singuri. Având Cuvântul lui Dumnezeu drept călăuza noastră și pe Domnul Isus ca Învățător, nu trebuie să fim ignoranți cu privire la cerințele lui Dumnezeu sau să nu ținem seama de uneltirile lui Satana.

  „Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile pământului și strălucirea lor și I-a zis: «Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.»” Atunci divinitatea a străfulgerat prin umanitate. „Pleacă Satano”, i-a răspuns Isus, „Căci este scris: «Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.»” Satana nu a mai venit cu o altă ispită. El a plecat din prezența Domnului Hristos ca un dușman înfrânt. – Youth’s Instructor, 21 decembrie 1899

  Hristos, calea spre biruință - 2019. Promisiunile prețioase ale lui Dumnezeu nu ne sunt date pentru a ne face mai puternici sau pentru a ne bizui pe ele atunci când ne aruncăm fără rost în primejdie. Domnul ne cere să acționăm într-o umilă dependență de călăuzirea Sa.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...